NIL-profil - Lillian Sharma

Lillian Sharma er ny leder for Bergensgruppen av NIL.  Hun er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner fra Kunsthøgskolen i Bergen, men jobber med oppgradering av lekeplasser i Grønn etat i Bergen kommune i prosjektet Barnas byrom.  Jobben som fungerende prosjektleder fikk hun etter å ha studert og skrevet masteroppgave om hvordan offentlige rom bedre kan invitere til aktivitet og kreativitet for barn og unge.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Jeg setter pris på å jobbe med strategisk og konseptuell planlegging både på et overordnet nivå  og ned til de små detaljene.  Akkurat nå er jeg ansatt i ett vikariat i Bergen kommune der oppgradering av lekeplasser står i fokus. Barnas byrom skal ikke bare ha en tradisjonell opprustning. Vi skal tenke nytt og gjøre oss erfaringer med nye måter å utforme uteområder på som kan fremme barns lek. Arbeidet er variert og består både av å utvikle strategier for barns utemiljø og forbedre eksisterende lekemiljøer.

Har noen internasjonale eller nasjonale prosjekter inspirert deg i ditt faglige virke?

Jeg henter inspirasjon fra ulike kilder.  Det kan være kunst, musikk og reiser. Nå når jeg jobber med barnas byrom henter jeg mye inspirasjon fra utlandet og prosjekter hvor det tenkes konseptuelt og helhetlig. Det handler om å skape gode møteplasser, for både barn og voksne. I Tyskland, Sverige og  Danmark finnes mange flotte parker og byrom hvor det er tilrettelagt for lek og aktiviteter for hele familien. Å tilrettelegge for lek er ikke nødvendigvis og sette opp en huske, ett klatrestativ og en sandkasse. Ved planlegging av barns byrom krever ulike landskap og brukergrupper ulik tilnærming og ulike løsninger.

Har du et spesielt forhold til norske produkter

Jeg må forholde meg til regelverket for offentlige anskaffelser  og da kan jeg ikke favorisere spesifikke norske produkter. Men for meg personlig  vil bærekraft, miljø, form og funksjon veie tyngre  ved valg av produkt enn hvilken nasjonalitet produktet har.  

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Ja, som leder for NIL Bergensgruppen er det naturlig. Bergensgruppen er en viktig arena  både for faglig påfyll og som sosial arena der man kan treffe andre i fagmiljøet. Ellers drar jeg på det jeg kan av både faglige og sosiale møter, kurs, events og seminarer som er relevante for meg. I tillegg til at de ulike fagorganisasjonene har diskusjoner og faglig tilstelninger som er aktuelle, syns jeg Designregion Bergen gjør ett godt arbeid for og fremme designdrevet nærings- og samfunnsutvikling i Bergensregionen.  De ulike organisasjonen og skolene for arkitektur og design i Bergen planlegger å starte Arkitektur- og Design Allmenningen, et hus som skal romme ulike tilbud for faggruppen.  Prosjektet er ennå under planlegging, men målet er å skape et sted som kan tilby ett faglig og sosialt møtested, samt synliggjøre arkitektur og design i bergensregionen.

Hva er din yndlingsdings?

Den sorte favorittpennen min, og den vil jeg helst skrible og notere med på en A5 blokk med   ubleket og ulinjerte ark.

Kaja Geiran.