NIL-profil juni 2013: Siv Senneset

Siv Senneset er nyvalgt president i NIL.  Hun er utdannet både sivilarkitekt og interiørarkitekt og jobber i Link Arkitekturs team i Bergen.  Senneset har erfaring fra verv både i Bergen Arkitektforening og i NIL s hovedstyre.  Hun ønsker seg mest av alt sterkt engasjerte medlemmer som bidrar med innspill og tilbakemeldinger på viktige saker og hun oppfordrer til dialog på nettsteder, i lokalforeninger, på trykk i tidsskrifter eller pr mail til styrets medlemmer.

Hvilket prosjekt jobber du med nå?  

Horisont; et boligprosjekt i Åsane utenfor Bergen der vi prosjekterer 56 000 m2 handlesenter og bolig. Vi har oppnådd et spennende formuttrykk med 170 leiligheter som etableres på et grønt tak på toppen av handlesenteret.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Jeg liker bredden i faget og i arbeidshverdagen, vi må ha formidlingsevne; både skriftlig, muntlig og som formgivere.

Har noen prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Ja, klart jeg  lar meg fascinere og inspirere. Senest under Nils fagdag i april klarte Ola Rune fra arkitekt og designfirmaet Claesson Koivisto Rune å trollbinde meg og en fullsatt sal med sine små og store prosjekter.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?

Jeg setter pris på arkitektur og design som har en kulturhistorisk forankring. Evnen til å verdsette eksisterende situasjoner, bygg eller elementer samtidig som en er nytenkende resulterer i flotte prosjekter. Klassiske pinnestoler som blir nytolket er populært!   

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din ?

Studietiden er preget av idealisme, fantastisk optimisme og kanskje i mindre grad realitetsorientert fundering. Enkelte hevder at skolene ikke gjør nok for at studentene skal være tilstrekkelig forberedt på arbeidslivet. Men på den annen side synes jeg utdanningens hovedmål må være å utvikle gode formgivere med kreative egenskaper. Kjennskap til økonomiske forutsetninger og myndighetskrav er kunnskap som en tilegner seg i arbeidslivet.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Ja, jeg har vist stort engasjement og fått godt faglig og sosialt utbytte både i styret i Bergen Arkitektforening og i NIL’s styre.  Det gjennomføres viktige, lærerike og sosiale arrangementer både på nasjonalt og lokalt plan i NIL. Om vi som medlemmer i NIL opplever at det er aktiviteter vi savner er det vesentlig at styret lokalt eller sentralt får tilbakemelding på dette. Bare slik kan tilbudet og organisasjonen bli bedre!  Mest av alt ønsker jeg et kontinuerlig sterkt engasjement blant medlemmene.  Behandlingen av enkelte saker på landsmøtet viser at engasjementet finnes og det er bra!  

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?  

Quality Hotel Waterfront i Ålesund. Jugend og Pakkhus i funksjonell symbiose. Prosjektet ble også publisert i Nils årbok 2012 med flott baksidebilde. Det var mens årboken bare hadde èn forside og èn bakside. I år hadde jo årboken hele 4 ulike forsider!

Hva er din yndlingsduppeditt?

I den grad sykkel kan kalles en duppeditt så er det favoritten! Jeg har 4 stykker. Såpass må en kvinne ha!