NIL-profil juni 2012: Mari Korsgård Østvold

Mari Korsgård Østvold er 2. års  bachelorstudent ved Kunsthøgskolen i Oslo og en av studentene fra interiørarkitektur og møbeldesign som sammen med studenter fra visuell kommunikasjon har laget utstillingen ”De andre?” som står i foajeen i R5 frem til 2.juni.  Utstillingen har universell utforming som tema.

Hva var utgangspunktet for en utstilling om temaet Universell utforming?

Utstillingen er resultatet av en oppgave som 2. årsstudentene ved visuell kommunikasjon og interiørarkitektur og møbeldesign fikk som et samarbeidsprosjekt.  Vi skulle formidle hva begrepet Universell utforming innebærer og løse oppgaven på en måte som ville vekke interesse for temaet.  Vi delte oss inn i grupper på tvers av fagene og jobbet med installasjonene som gruppearbeid. Min gruppe valgte å fokusere på taktilitet og hvordan vi kan få en bredere oppfatning av omgivelsene ved å benytte flere sanser.   Vi laget et taktilt landskap av papirremser som henger fra taket.  Når man beveger seg inn i det omsluttes man og oppfatter omgivelsene både gjennom syn, hørsel og berøring.  Alle installasjonene i utstillingen ønsker å stille spørsmål ved våre holdninger til universell utforming. Vi vil bevisstgjøre betydningen av sanseopplevelser i omgivelsene og skape refleksjon rundt hvem som trenger universell utforming.  Utstillingens tittel handler om det.  Universell utforming er fint for oss alle, ikke bare ”de andre”.

Hva inspirerte dere i arbeidet med utstillingen?

Vi kikket på arbeider av Ernesto Neto og Claire Morgan.  Deres utstillinger appellerer begge til sansene. I løpet av arbeidet med oppgaven og utstillingen jobbet vi også med farger, og så på arkitektur av Louis Barragan.  Kontraster er viktig for personer med synshemming og Barragan viser at sterke kontraster i farger ikke nødvendigvis virker voldsomt og masete. Samarbeidet med visuell kommunikasjon var også inspirerende.  Vi har ikke hatt samarbeidsprosjekter med de andre designfagene før og det var interessant å få en annen vinkling på saken. Samarbeid gir faget en større bredde. 

Hva skulle du gjerne hatt mer av i utdanningen?

Oppgaver som dette som er så realistiske.  Gjennomføringen av utstillingsprosjektet har lært oss mye om alt fra konstruktive detaljer til planlegging av budsjetter.  Det er lærerikt å jobbe i full målestokk og faktisk få ting opp og stå.  Et utvalg av studentene utgjorde en styringsgruppe som gjorde en formidabel jobb med å samordne felles behov og legge en plan for utstillingen.  Vi fikk pengestøtte til gjennomføringen av Universell, nasjonal pådriverenhet for universell utforming i høgre utdanning og pengestøtten ble jevnt fordelt mellom de ulike prosjektene.

Hva er din yndlingsdings?

Jeg har et elsk-/hatforhold til speilreflekskameraet mitt.  Jeg er ikke så stor fan av bruksanvisningen, men når jeg finner ut av innstillingene på egenhånd kan jeg gå på jakt i naturen og forevige små detaljer.

Kaja Geiran