NIL-profil januar 2012: Beba S Vaxevanidou Holøyen

Interiørarkitekt Beba Vaxevanidou Holøyen er styremedlem i Oslogruppen i NIL og var sterkt engasjert i Oslo Åpne Hus i september hvor ulike bygg i Oslo ble åpnet for allmenheten for en helg.  Arrangementet var en del av NALs jubileumsår og et av få der NIL deltok.  Vaxevanidou Holøyen driver egen praksis i firmaet Interiørarkitekt:studio Beba.

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?

Rom- og møbleringsplaner av nye kontorlokaler for Nille as på Trollåsen utenfor Oslo.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Den kreative delen av arbeidet, nemlig strategisk konseptutvikling og designutvikling.

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Googles hovedkontorer i Sveits innredet av arkitektene Stefan Camenzid og Tanya Ruegg fra Camenzind Evolution er en stor inspirasjonskilde for meg. Det er et drømmeprosjekt og en drømmeoppdragsgiver som gir virkelig innhold og mening til ordene innovasjon og kreativitet.

Har du et spesielt forhold til norske produkter? 

Jeg benytter aldri produkter ut i fra nasjonalitetshensyn eller personlige preferanser. Jeg velger produkter til ethvert prosjekt ut i fra produktenes egnethet for prosjektet, bl.a. en god del norske. Jeg velger sjelden samme produkter mer enn noen få ganger for jeg vil helst skape unike miljøer skreddersydde til prosjektets egenart. Jeg står for ”signaturdesign”, men signatur for oppdragsgiveren og ikke for meg.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din ?

Egentlig ingenting spesielt. Jeg har utdannelse i bedriftsøkonomi, medievitenskap og interiørdesign og ser i ettertid at denne kombinasjonen har gitt meg et solid grunnlag og en tilnærmingsmetode som er unik og ekstremt viktig i mitt virke.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Min rolle som styremedlem i NIL Oslo gruppen og mitt engasjement som medlem av prosjektgruppen Oslo Åpne Hus har gitt meg anledning til å bli kjent med flere kollegaer og andre interessante aktører i vårt fagmiljø.  Jeg har også hjulpet med å innrede standen til NIL i Designers Saturday i høst og det var en lærerik og kontaktskapende prosess.

I hvor stor grad opplever du at NIL’s aktiviteter er relevante for deg?

NIL er i en spennende utvikling med mange engasjerende aktiviteter på agendaen. NIL har bl.a. som fanesak å videreutvikle og forbedre omdømme og vilkårene for vårt yrke. Å fremheve interiørarkitektur som eget fag i offentlige og private anbud er det viktigste. Det brenner jeg veldig for.

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?  

Jeg var en av de aller første som la inn min portfolio i NIL-basen og jeg er mest stolt av Forsvarets høgskoles bibliotek som var ferdigstilt våren 2010.  Gjennom et par enkle grep – som for eksempel bruken av gul som signaturfarge har jeg fått til et lett og friskt utrykk i et miljø som ellers oppfattes som ”høyst konservativt”. Høgskolens og bibliotekets ledelse er kjempefornøyde og biblioteket er blitt et yndlingsmøtested for dem alle.  Biblioteket var som eneste fagbibliotek nominert blant de tre beste bibliotekene i Norge og har også deltatt i Oslo Åpne Hus.

Hva er din yndlingsdings/yndlingsduppeditt?

For tiden er det mitt Kindle lesebrett.   Det har sittet fastlimt i hånden min hver kveld siden i sommer.

Kaja Geiran