NIL profil: Interiørarkitekt MNIL Torunn Petersen

Arkitektnytt nr. 07/2014

Petersen er interiørarkitekt MNIL, faglig ansvarlig i Link interiør og nyvalgt styremedlem i NIL.

 

 

 

Hva slags prosjekt jobber du med nå?
- Totalrehabilitering av kontorarealer for Stortingets administrasjon i Prinsensgate 26. Dette er et tverrfaglig prosjekt hos Link med mange spennende oppgaver. Vi skal legge til rette for modernisering av arbeidsprosessene for menneskene som jobber der. Samtidig skal vi ivareta kulturen som ligger i den vernede bygningsmassen og og integrere skjerpede krav til sikkerhet i løsningene. Halvorsens Conditori, som ble nedlagt i mai, lå i byggets inngangsplan, og vi håper kafeen vil gjenoppstå i all sin prakt om et par år.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
- Faget i seg selv er i utvikling, og det synes jeg er spennende. Måten å jobbe fram et prosjekt på har endret seg, og det stilles høyere krav til oss som fagutøvere på mange fronter. Jeg drives av prosessene og merverdien, effekten av gode innredninger i prosjektene.

Når du tenker tilbake, hva burde det vært mer av i utdanningen din?
- Det begynner å bli noen år siden nå, men jeg husker jo at det var en tøff overgang fra studenttilværelsen til det å forstå roller, ansvar, økonomi og hva som inngår i en prosjektgjennomføring. Interiørarkitektens hverdag er svært mangfoldig, og den kreative prosessen som krever kunnskap om rombehandling, farger, materialer og produkter, er innimellom ikke nødvendigvis den mest tidkrevende delen. Utdanningen idag må inneholde prosjektforståelse, men også opplæring i hvordan du skal selge produktet ditt. 

Har du mye kontakt med fagmiljøet?
- Ja, jeg er heldig og jobber i en stor og tverrfaglig bedrift. Her er vi mange interiørarkitekter og har stor glede av det. I tillegg prøver jeg å få med meg både faglige seminarer og arrangementer for øvrig. Jeg opplever imidlertid at NIL i perioder først og fremst har hatt kurstilbud tilpasset de små bedriftene og enmannsforetak. Mange interiørarkitekter trenger mer kunnskap omkring bærekraft. Utfordringen er at bærekraft ofte fremstilles som svært komplisert. Men de viktigste grepene kan gjøres med enkle retningslinjer. Vi må dit først, og vi må dit fort!

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
- Jeg synes alltid det er et pluss for prosjektene om vi får inn norsk design. Det er ikke alltid dette er mulig å få til med dagens EU-direktiv. En uheldig konsekvens av et velment konkurransefremmende virkemiddel. Men det er gøy å se at det er tilvekst av unge, norske designere, og at kvaliteten på det som skapes, er høy.

Har noen internasjonale prosjekter inspirert deg i ditt faglige virke?
- Hvis jeg skal trekke frem et høydepunkt av arkitekturopplevelser, må det være det å komme inn i Pantheon. Et deilig og søylefritt allrom som kan være hva som helst! Jeg liker kombinasjonen av den enkle, lettfattlige hovedformen og det avanserte byggtekniske grepet. 

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?
- Det må være Storebrands hovedkontor Lysaker Park, som er et av våre største og mest komplette interiøroppdrag. Interiørene har fått mye positiv oppmerksomhet, og oppdragsgiveren ble kjempefornøyd. En viktig årsak til at prosjektet ble såpass vellykket, er Storebrand selv, som er en forbilledlig profesjonell oppdragsgiver med høye krav til alle involverte. Link arkitektur hadde også et godt tverrfaglig samarbeid internt med LARK, ARK og IARK.

Hva er din yndlingsdings?
- For å nevne noe annet enn mobilen, så må det være rettetangen!

Kaja K. Geiran
Interiørarkitekt MNIL