NIL profil: Ingunn Skulbru interiørarkitekt MNIL

Arkitektnytt nr. 04/2016

Estetikk med mening

” Det er viktig at psykiatrien får gode rom!”
Interiørarkitekt MNIL Ingunn Skulbru  kommer rett fra kranselag for rehabilitering av Åsgård Psykiatriske Sykehus i Tromsø, og  melder om stor entusiasme blant sykehusledelse og håndverkere, for et prosjekt som gir mening utover det estetisk vakre.

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?

-For tiden jobber jeg med oppussing Åsgård psykiatriske sykehus, som ligger under Universitetssykehuset i Nord-Norge. Det er en rehabilitering av en bygning fra sekstitallet, der det er Arkitektkontoret Amundsen som har gjort en fantastisk jobb med å få romprogrammet på plass i en vanskelig bygningskropp. Mitt ansvar har vært å få tilpasset løsninger på brukernes behov inn i interiøret, og det har vært en utrolig lærerik prosess.

Her jobber jeg med de aller tyngste psykiatriske pasientene, og et tett og godt samarbeid med en faggruppe fra sykehuset er alfa og omega. Fra dem har jeg all min kunnskap om de spesielle behovene til brukerne. I alle henseender har det vært svært viktig å forstå hvordan farger og mønstre kan oppfattes. Det skal være akkurat nok farge, til orientering og identitet, og såpass begrenset at man beholder roen.

Det å skape ro har vært en ledestjerne underveis, der det optimale vil være at interiøret jobber i forlengelsen av den terapien avdelingen tilbyr. Vi håper at omgivelsenes estetikk, utover å se pent ut, også bidrar til å dempe trangen enkelte har til å ødelegge tingene rundt seg. Det er også en mengde funksjonelle krav til møblene med hensyn til komfort og sosial trygghet, men også til renhold, slitestyrke og fravær av løse deler noen kan skades av. Prosjektet ferdigstilles over sommeren.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

-De store prosjektene med lange linjer. Det å få være med på helheten, fra romplan, via farger, materialer, belysning og møbler, til detaljert objektdesign. Prosjektet med Åsgård er et slikt eksempel, selv om det egentlig bare begynte med en liten flik, men som vokste seg større etter hvert. Jeg setter pris på takknemligheten jeg blir møtt med når ting fungerer bra. Og når form follows function, og ting er noe mer enn bare pent, da stemmer det.

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?  

-Det er mange prosjekter man ubevisst absorberer. Jeg synes veldig om Hamsunsenteret på Hamarøy, der poesien er bragt inn i bygget. Snøhetta har gjort en fin tilføyelse til «festningen» på Eggum i Lofoten. Det er fint når arkitekturen glir selvfølgelig inn i landskapet, det at natur og kultur jobber sammen.

Har du et spesielt forhold til norske produkter? 

-Der er flere, men vil nevne "Boy" og "Hal" designet av Norway Says. Generelt liker jeg møbler som gir en ro, og er ikke så glad i møbler som er i ”fart”, om det gir mening? Det er i hvert fall relevant i det prosjektet jeg jobber med nå, der møblene er et viktig bidrag til helhetsinntrykket av ro, ved å være omsluttende og ”holde rundt deg”.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din ?

-Jeg savnet litt mer arkitekturteori på skolen, både for arkitektur og interiørarkitektur. I det hele tatt kunne en tettere kobling mellom de to fagene vært heldig, mener jeg. I tillegg hadde det jo vært kjekt med en innføring i prosaiske verktøy til beskrivelser, økonomi og andre merkantile fag når man skal drive sitt eget kontor… Jeg hadde et studieopphold i Helsinki, og vet at de hadde enkelte kurs i dette på masternivå.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

-Jeg sitter i et kontorfellesskap med andre arkitekter, og har på den måten en del kontakt med fagmiljøet. Et annet spennende tilbud her i Tromsø er NODA, Nordnorsk arkitektursenter, der det arrangeres spennende workshops og foredrag, som jeg prøver å få med meg litt av. Men det kunne sikkert vært mer!

I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?

-Det er relevant, men en ulempe at kurs gjennom NIL ofte er lagt til usentrale strøk i forhold til mitt arbeidssted. Lokalforeningen i Nord-Norge ligger i Bodø.

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?

      

Sjøsamisk museum. Foto: Ørjan Bertelsen 

-Av de prosjektene som ligger der, er det Sjøsamisk Museum jeg er mest fornøyd med. Et spennende prosjekt å jobbe med, i en bygning tegnet av Stein Halvorsen, som ga et flott utgangspunkt for utstillingsrommet innvendig. Jeg jobbet i lag med Torunn Tøllefsen, også hun interiørarkitekt MNIL, og sammen fikk vi en innføring i sjøsamisk kultur og historie.
Resultatet ble en utstilling bygd over fire tema: offentliggjøring/politisering, duodji (samenes tradisjonelle kunsthåndverk), næring og religion, som til sammen munner ut i sjøsamisk identitet. Vi fikk lov til å utforme utstillingen, og ved bruk av svært få objekter ble temaene anskueliggjort med form, farge, IT, lyd og lys. En artig prosess, der utformingen av utstillingen kom som en direkte konsekvens av konseptet med de fire temaene.


Hva er din yndlingsdings/yndlingsduppeditt?

-iPhone. Den bruker jeg til å dokumentere prosjekter og til å lese nyheter daglig.

Ingunn Skulbru er utdannet ved KHiO, og driver til daglig  egen praksis i Tromsø, der hun sitter i kontorfellesskap med flere andre arkitekter.

 

Kaja Klingenberg,

Interiørarkitekt MNIL