NIL-profil februar 2014: Interiørarkitekter som Wildcard?

Betegnelsen Wildcard brukes om arkitektkontor i etablerings- og oppbyggingsfasen. NAL og Norsk Form tok i forbindelse med arkitektur.nå i 2009 initiativ til et prosjekt for å gi unge, nyetablerte kontorer mulighet til å komme i kontakt med byggherrer og oppdragsgivere. Utgangspunktet var at det arrangeres stadig færre åpne arkitektkonkurranser, og konkurransekriterier og krav om referanseprosjekter gjorde det vanskelig for nyetablerte arkitektkontorer å nå frem. 

Målet for prosjektet er å få oppdragsgiverne til å inkludere evne til nytenkning som kriterium ved anskaffelse av arkitekttjenester for dermed å sikre et mangfold i arkitekturen. Prosjektleder i NAL, Gisle Nataas, forteller at de jobber for at minst ett eller flere inviterte kontorer i begrensede konkurranser skal være Wildcard. De bruker utradisjonelle midler for å skape kontaktpunkt mellom potensielle oppdragsgivere og de nyetablerte arkitektkontorene.  «Vi har arrangert speeddating hvor Wildcardkontorene får presentere seg for store byggherrer som Statsbygg og Oslo kommune. Prosjektet har også etablert en mentorordning mellom de unge kontorene og mer etablerte fagutøvere. I flere vinnerprosjekter har Wildcardkontorer gått sammen med mer etablerte arkitekter og gjennomført prosjektene.»

Hittil omfatter ordningen kun arkitekter og landskapsarkitekter. Direktør i Norsk Form, Andreas Vaa Bermann, og medlem av styringsgruppen åpner imidlertid for at interiørarkitektene kommer med i ordningen. «Jeg ser det som naturlig å utvide ordningen med interiørarkitekter. Vi vil gjerne ha konkrete innspill fra NIL til hvorfor og hvordan interiørarkitektene bør være med.»

Vaa Bermann trekker frem ulike forutsetninger i konkurransesituasjonen som årsak til at interiørarkitektene ikke ble inkludert ved prosjektets oppstart.  «Interiørarkitektene har andre utvalgskriterier og rammer for sitt arbeid enn arkitektene og landskapsarkitektene.»

Også Nataas ønsker interiørarkitektene hjertelig velkommen inn i ordningen. «Vi hører gjerne fra NIL hvordan ordningen kan fungere for deres medlemmer. Wildcardordningen var i kontakt med NIL i 2012 om dette og venter på en konkret tilbakemelding for videre samarbeid.» Han forteller at prosjektet nå jobber med evalueringen etter tre års prosjekt. «Prosjektet finansieres av Kulturdepartementet. Vi har sikret oss støtte for 2014, men er allerede i gang med å utforme søknad om prosjektmidler for 2015.»

Leder av NILs konkurransekomitè, interiørarkitekt MNIL Elin Bashevkin, mener forutsetningen for at interiørarkitektene skal delta i Wildcardordningen må være at målgruppen av bestillere og byggherrer forstår hva en interiørarkitekt kan tilføre deres prosjekt. «De unge, nyetablerte interiørarkitektene kan bare bidra til helhetlige og nytenkende prosjekter, hvis de inkluderes i prosjekteringsteamet fra starten av.» Hun tror interiørarkitektene kan være med på å skape nytenkende arkitektur med sin spesialkompetanse på form, romvolum, materialvirkninger og belysning.  Hun mener også interiørarkitekten spiller en viktig rolle som kvalitetssikrer. «Interiørarkitekten bidrar ved å tenke bygninger innenfra og ut. Interiørarkitekten kan på et mer detaljert nivå enn arkitekten sikre byggets brukere gode, funksjonelle bygningsmessige løsninger.»

Kaja Kosonen Gerian Interiørarkitekt MNIL