NIL-profil februar 2012: Kirsti Skulberg

Interiørarkitekt MNIL  og skribent Kirsti Skulberg, driver eget firma  som interiørarkitekt og er veileder for litteraturseminar i norsk arkitekturhistorie på  Arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har møbelsnekkerutdanning, hovedfag i interiørarkitektur og møbeldesign ved SHKS, samt master i arkitekturvern ved AHO. Har nylig sendt inn og fått godkjent en prosjektanmeldelse i Arkitektur N.

Hvorfor har du skrevet prosjektanmeldelsen?

Jeg mener vi som fagutøvere bør være i stand til å gi og motta konstruktiv tilbakemelding som bringer faget videre.  Jeg har derfor skrevet en anmeldelse av et prosjekt utført av et arkitektkontor med et NIL-medlem som prosjektleder.  Det er blitt en prosjektpresentasjon med kritisk stemme.  Anmeldelsen er blitt antatt av Arkitektur N og vil bli presentert i deres nyopprettede kommentarformat.   

Synes du som interiørarkitekt det er vanskelig å komme til orde i fagtidsskriftene?

Jeg har fått publisert tekster i Arkitektur N tidligere også og opplever å bli godt mottatt av redaksjonen.  Jeg har imidlertid måttet gå en runde med tekstene mine etter tilbakemeldinger, men ser på det som positivt i forhold til at Arkitektur N legger lista høyt for det faglige nivået. 

Hvorfor er det viktig å skrive om faget?

Vi bør som fagutøvere trene oss i å uttrykke oss skriftlig.  Mange av oss har mye på hjertet, men de interessante faglige diskusjonene kommer ikke lenger enn til lunsjbordet.  Vi må tørre å hive oss ut i det og ta disse diskusjonene inn i en tekstform.  Kanskje flere skulle gå sammen om å skrive tekster?  Det er mange aktuelle temaer som er interessante for vår faggruppe.  Et eksempel er debatten som pågår i dagspressen om videre bruk av museumsbygningene i Oslo.   

Hvordan kan NIL bidra ?

Kanskje kunne NIL arrangere skrivekurs for medlemmene?  Jeg lærte selv å uttrykke meg skriftlig gjennom skrivekurs i forbindelse med mastergraden i Arkitekturvern jeg tok ved AHO.  Jeg tror et skrivekurs må ha en viss varighet, for eksempel et halvt år.  Jeg tror også det burde settes av mer plass og stilles større krav til tekstlig presentasjon av prosjekter i NIL-årboken.  Presentasjonene bør dokumentere prosjektenes prosess både i tekst og bilder.  Dette ville bedre illustrere hvor omfattende vår jobb som interiørarkitekter som regel er.  Jeg synes ofte prosjektpresentasjonene i årboken blir litt overflatiske. 

Leser du selv faglige tidsskrifter?

Tiden strekker ikke til i det daglige, men jeg samler opp tidsskrifter og koser meg med fagartikler etter søndagsturen. 

Hva er din yndlingsduppeditt?

Min mineholderblyant fra Koh-i-noor med bly av type 2H.  Den ligger godt i hånden.

Kaja Geiran