NIL-profil desember 2013: Ellen Klingenberg

Norge representert i Amsterdam med fagkunnskap om utdanning og gjenbruk

Ellen Klingenberg var  i egenskap av å være professor ved Designavdelingen ved Kunsthøgskolen i Oslo invitert til å holde et innlegg om utdanning av interiørarkitekter ved World Interiors meeting 2013. Hun var også ordstyrer for en debatt om interiørarkitekturens betydning ved gjenbruk og transformasjon av bygninger. 

 

Hva var hovedbudskapet i innlegget ditt?

Temaet for innlegget var behovet for både fokus og mangfold i interiørarkitekturutdanningen relatert til profesjonens forventninger. Interiørarkitekturutdanningen er en profesjonsutdanning, men utdanning og profesjon er ikke helt det samme. For at profesjonen ikke skal stagnere, må utdanningen ligge i forkant av profesjonen og trenger rom for å utvikle faget.  Jeg opplevde å få støtte fra forskere, men ertet nok på meg andre representanter for profesjonen.

Du var også ordstyrer for en debatt med tema ”Second life, Re-use”. Hva handlet den om?

Innleggene i debatten tok for seg interiørarkitektens viktige rolle i gjenbruk og transformering av eksisterende bygningsmasse.  Å finne ny bruk for eksisterende bygninger handler ikke bare om å spare kostnader og miljø, men også i stor grad om menneskets stedstilhørighet og identitet og den sosiale hukommelsen bygningene representerer.