NIL-profil august 2013: Petter Giske

 

Petter Giske driver arkitektkontor i Stavanger og mener byen trenger en arkitekt- og interiørarkitektutdannelse.  Han er selv utdannet interiørarkitekt ved Kunst- og håndverksskolen i Bergen men har hovedsakelig jobbet som arkitekt siden han tok diplom i 1976.  Han er opptatt av tverrfaglig samarbeid med bygningsingeniører og andre tekniske konsulenter og driver det han kaller et «arkitektverksted» med tre ansatte.  Petter representerer Rogalandsgruppen som varamedlem i NILs styre.

 

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

Vi har spennende tider akkurat nå. Vi jobber med en honorert konkurranse om et 12 000 m2 stort kontor- og industribygg for et selskap innen oljebransjen.  Vi ble invitert til å delta sammen med andre arkitektkontorer og nå er vi ett av to kontorer igjen.  Arkitektbransjen har gode tider i Stavanger og vi jobber lange dager.

Hvilke sider av faget setter du mest pris på å jobbe med?

Jeg liker selve arbeidsprosessen inn mot de ulike faggruppene.  Vi deler kontor med 20 sivilingeniører og har tett samarbeid om prosjekter. Vi jobber hovedsakelig med kontor- og industribygg i betongelementer, men har også noen boligprosjekter og eneboliger.

Jeg har helt fra jeg var ferdig med studiene jobbet mer som arkitekt enn interiørarkitekt.  Jeg søkte jobb hos Brandsberg-Dahls arkitekter i Stavanger, men de hadde nok interiørarkitekter og trengte heller en arkitekt. 

Har noen internasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Jeg lar meg inspirere av kulturen i landene jeg reiser til. Kina er fascinerende.  Et land i rivende utvikling med store kontraster mellom det nye og det gamle.  I den grad arkitektvirksomhet kan kalles et produkt lar jeg meg inspirere av Snøhetta og deres fantastiske prosjekter. Det er helt topp at norske arkitektkontorer har nådd så langt i verdenssammenheng.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Jeg vet ikke om jeg savner noe, men jeg er opptatt av at vi som fagutøvere må forsøke å beholde iveren og idealismen fra studenttiden i en hverdag som preges av tøffe økonomiske rammer. 

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Vi skulle hatt en interiørarkitekt- og arkitektutdanning i Stavanger. Det ville styrke fagmiljøet.  Det er  et godt grunnlag for arkitektvirksomhet her.  Rogalandsområdet er pengesterkt og i kontinuerlig vekst. Rogalandsgruppen av NIL er dessverre ikke så aktive nå for tiden.  Jeg tror alle er så travelt opptatt med arbeid at de ikke har mulighet til å prioritere NIL-aktiviteter.   

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?

En enebolig som også er blitt presentert i Stavanger Aftenblad.  Eneboligen er bygget av betongelementer og oppdragsgiveren er så fornøyd med sin nye bolig at de ikke lenger ser behov for å reise på hytta.

Hva er din yndlingsduppeditt?

Jeg har en drøm om en gang å skaffe meg en rød Jaguar E-type og det skal selvfølgelig være en kabriolet.