NIL-profil august 2012: Kathrine Langfeldt Wangsmo

Som relativt nyvalgt leder for NILs  lokalgruppe i Oslo ser Kathrine Langfeldt Wangsmo utfordringer i å fange medlemmenes oppmerksomhet i en travel hverdag.  Hun er også opptatt av at foreningen skal være et bindeledd mellom studenter og fagmiljø og ta i mot nyutdannede fagutøvere på en god måte.  Wangsmo er til daglig interiørarkitekt og partner i firmaet Metropolis arkitektur og design AS.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Som fagutøver er man i en stadig modningsprosess og man vil vel alltid se seg tilbake og ønske seg noe annerledes.  Utdanningen skal gi et grunnlag for en videre utvikling i faget.  NIL gir studentene en trygghet så de kan være stolt av det yrket vi har valgt.

Hvordan er forholdet ditt til fagmiljøet? 

Jeg ønsker meg kanskje mer fokus på fag i aktivitetene.  Det er utfordrende å fange medlemmenes oppmerksomhet og jeg ønsker meg et faglig forum med lav terskel for å møtes hvor vi kan prate om det som engasjerer faglig.  Jeg tror dette ville tiltrekke seg yngre fagutøvere. Enkelte av aktivitetene foregår kanskje litt mye på leverandørenes premisser.  Vi har lite å gjøre med lokallagene for de andre arkitektdisiplinene og jeg kunne tenke meg å få til mer samarbeid. 

Opplever dere i styret i Osloforeningen at medlemmene synes NIL’s aktiviteter er relevante? 

Jeg skulle gjerne hatt større oppslutning om lokalgruppens egne arrangementer blant lokallagsmedlemmene.  Vi konkurrerer nok med et stort kulturtilbud i Oslo. Det er utfordrende å skape aktiviteter på tvers av medlemsmassens aldersspredning.  Lokallaget i Oslo har over 300 medlemmer, men en betydelig andel er eller er i ferd med å bli pensjonister.  Det er lite rekruttering til faget med få masterstudenter i Oslo.  Vi forventer at medlemstallet kommer til å synke i løpet av de nærmeste årene. 

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?

Jeg liker å jobbe med flere prosjekter på en gang og akkurat nå er jeg mest engasjert i Olivia restaurant på Aker Brygge og nye filialer av Baker Hansen på Vinderen og Strømmen storsenter.  Å jobbe med restauranter betyr å jobbe tett på brukerne og forholde seg til deres behov.  Gode brukeranalyser skaper gode rom. I tillegg dreier restaurantinnredning seg mye om scenografi og det er også spennende.  Jeg har tidligere forsøkt meg på å jobbe for meg selv, men jeg har erfart at jeg trenger et team og et faglig felleskap.  Jeg tror faget vårt lider under at mange velger å jobbe som enmannskontorer.  Ved et større kontor får man anledning til å delta i flere stadier i prosessen og i ulike typer prosjekter.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?

 Jeg blir stolt hvis jeg kan velge norsk, men det skulle vært mer å velge i. 

Hva er din yndlingsdings? 

Jeg er helt avhengig av iPhone’n min og at den fungerer!

Kaja Geiran