NIL-profil august 2011: Elisabet Løvold

Elisabet Løvold er leder for NIL’s lokallag i Hedemark og Oppland. Hun er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner fra Statens håndverks og kunstindustriskole og er ansatt som prosjektleder og utstillingsarkitekt ved Norsk Skogmuseum i Elverum.

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

Nå er jeg prosjektleder for nye faste utstillinger på Norsk Skogmuseum. Temaene er jakt, fangst, fiske og sanking, og en samlende tittel er ”TRÅKK i mangfoldig natur”. Jeg er også involvert som formgiver i en ny utstilling på Klevfos industrimuseum som skal handle om Edvard Munchs tilknytning til Løten. Som utstillingsarkitekt og prosjektleder er jeg i kontakt med en stor bredde av faggrupper: Lysdesignere, arkitekter, lydfolk, snekker, grafiker, AV-teknisk personell og museets egne folk med ansvar for utstillingenes faglige innhold. 

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Jeg trives godt med allsidigheten i jobben min – både det å jobbe kreativt og å samarbeide med folk med andre profesjoner. Det er også givende å være delaktig i hele prosessen fra idé til ferdig produkt/utstilling.

Har noen internasjonale eller nasjonale prosjekter inspirert deg i ditt faglige virke?

Det jødiske museum i Berlin gjorde inntrykk på meg. Samspillet mellom arkitekturen og utstillingens tema var løst på en spennende måte. Utstillingen i Erkebispegården i Trondheim synes jeg også er veldig fin. Utstillingselementene løfter fram de gamle gjenstandene på en vakker måte samtidig som de fungerer som kontraster. Her spilles det på farge, form, lys og materialer.

Har du et spesielt forhold til norske produkter? 

I jobben min på Norsk Skogmuseum er jeg bevisst på å presentere moderne, god norsk design i tre. Norway Says er bl.a. representert med flere møbler. Vi har en fast utstilling  av ny norsk design og kunst i tre som fokuserer på treverkets formbarhet og materialopplevelse i forhold til taktilitet.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Det ville vært nyttig å lære mer om belysning. Det kunne også vært mer fordypning i materialkunnskap.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Det blir begrenset kontakt med fagmiljøet i min stilling, men i lokalgruppa i NIL treffer jeg andre interiørarkitekter.

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?  

Den faste utstillingen på Klevfos Industrimuseum som skulle vise fabrikkens tidligere virksomhet var et spennende prosjekt. Klevfos er en gammel cellulosefabrikk som ble forlatt på 70-tallet med alt inventar intakt. Utfordringen besto i å la den autentiske fabrikken framstå som den var, samtidig som utstillingselementene skulle leve sitt liv som stasjoner som både spilte på lag med og kontrasterte omgivelsene.

Hva er din yndlingsdings/yndlingsduppeditt?

Mitt lille, digitale kamera er en god følgesvenn som er kjekt å ha for hånden når noe skal dokumenteres.

Kaja Geiran