NIL-profil april 2014: Julie Johnsen

Julie Johnsen ble utdannet til interiørarkitekt i Dubai og har jobbet med eksotiske og store privatboliger i Midtøsten, før hun vendte hjem til Tromsø og etablerte eget kontor i 2013. Hun er forventningsfull til Norges Arkitekter, og håper en eventuell ny organisasjon vil gi et løft for lokalgruppene rundt i landet. Julie har vært med i gruppen som har satt sammen et spennende program til NILs fagarrangement 2014.

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

Jeg jobber med et større boligprosjekt i Lahore, Pakistan. Et veldig spennende prosjekt der vi er et internasjonalt team. Den 26. mars reiser jeg ned på for å følge byggingen på nært hold samt fortsette designet av interiøret.  Boligen er på ca. 1400 m2 over 3 etasjer med egen spa- og rekreasjonsavdeling i kjelleren.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Planbearbeiding synes jeg er spennende. Jeg elsker de prosjektene der jeg kan jobbe parallelt med funksjon og design, uten at det ene begrenser det andre. Det er jo oftest tilfelle i de prosjekter en er med i prosessen fra planleggingen av bygget.  Jeg synes også prosessen med å forstå og identifisere den enkelte kundes behov er spennende. Når en får positive tilbakemeldinger på den jobben en har gjort blir søvnløse netter og timevis med detaljplanlegging fort glemt.

Har noen internasjonale og/eller nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Det er helt klart at årene jeg har tilbragt i Midtøsten har satt sitt preg på min måte å jobbe på, og sikkert også preferanser i forhold til design.  Jeg er fasinert av alt fra mashrabya-mønster, ornamenttepper til farge- og materialbruken generelt.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?

Jeg synes Norge de senere årene virkelig har satt seg på kartet som en designnasjon, og vi har mange dyktige designere som vi kan være stolte av.  Men det jeg virkelig har hatt stor nytte av, er Jotun som en veldig solid og anerkjent merkevare over hele verden. Deres produkter holder like god kvalitet om de er solgt fra et gatehjørne i Lahore som fra en fargehandel i Tromsø.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Nå når jeg driver eget AS kjenner jeg et behov for å heve min kompetanse innen bedriftsøkonomi og det administrative som følger med.

I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?

Jeg synes at mye av det NIL arrangerer er meget relevant. Det er som regel avstanden fra Tromsø som setter grensen for hva jeg velger å ta del i. Jeg håper derfor at vi framover kan få til webinarer, eller andre måter, der en lettere kan delta - uavhengig av hvor i landet man har basen sin. Jeg håper og tror på prosjektet Norges Arkitekter som jeg tror blir en stor fordel, og et løft, for alle lokalgrupper - om det blir en realitet.                       

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?                                      

Det må være Midas Touch, en toppleilighet i 47.etasje i et av Dubais fremste boligområder.  Jeg lot meg inspirere av myten om Kong Midas og at alt han rørte ved ble til gull.