NIL-profil april 2013: Jarle Slyngstad

Produktdesigner Jarle Slyngstad driver egen designpraksis i Sykkylven på Sunnmøre.

Han er nylig reinnmeldt i NIL etter noen år uten medlemskap og synes foreningen viser tendenser til mer fokus på produktdesign.

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

Jeg jobber med et utviklingsprosjekt som har som formål å skape en helt ny plattform for regulerbare stoler. Den bygger på et nytt  senterbasert konstruksjonsprinsipp som skal gi kroppen mulighet for   mikrobevegelser i alle sittestillinger. Serien utvikles sammen med Svein Asbjørnsen i firmaet sapDesign. Etter lang tid med konseptutvikling og produksjonstilpasning ser jeg nå fram mot de utallige nye formgivningsmulighetene som bor i denne løsningen.

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Som produktdesigner har jeg hatt stor sans for Victor Papaneks arbeid med samfunnsnyttig design. I en verden der det meste av det vi skaper er unødvendige variasjoner av det som er skapt før, er det alltid en glede å oppdage nye produkter som løser grunnleggende behov. Papaneks tankegods føres videre gjennom en rekke designere for eksempel Fuseproject/Yves Behar, Design Uten Grenser/Norsk Form og  Design for Need/Jahn Aamodt. I det daglige designarbeidet er det å skape kvalitetsprodukter med lang levetid den tryggeste måte å sikre bærekraftig utvikling.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?

Profesjonelt forholder jeg meg til produkter som fysiske løsninger på funksjonelle og emosjonelle utfordringer og behov. I den sammenheng betyr det lite hvor et produkt kommer fra. Skal vi velge norske produkter må det være fordi de er best på kvalitet og funksjonalitet i forhold til pris.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

I hverdagen har jeg kontakt med Svein Asbjørnsen og Arve Grønmo gjennom felles kontorlokaler. Vi samarbeider ofte på større utviklingsoppdrag og sammen driver vi også produktutviklingsverkstedet «P.U.Fabrikken». Verkstedet gir mulighet til å bygge egne modeller, men skal også gjennom ulike oppdrag for næringsliv og lokalsamfunn bidra til å beholde og videreføre den lokale møbelkompetansen her i Sykkylven. Møbelindustrien bygges ned og det er en fare for at bærerne av denne  kompetansen forsvinner. 

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?  

En serie stillerom utviklet for Quietpod i samarbeid med sapDesign. Produktserien er et resultat av utviklingen mot åpnere kontorlandskap. Behovet for konfidensialitet øker i takt med riving av vegger. Stillerommene benyttes blant andre av Telenor på Fornebu og køen for å få bruke rommene viser at behovet er påtrengende. Vi utvikler også en rekke lettere avskjermingsløsninger i tråd med utviklingen i moderne arbeidsliv.

Hva er din yndlingsdings?

Dersom det kan kalles en dings er det definitivt Moleskine-skisseboka mi. Den er med overalt og kan ikke erstattes av noen digitale duppeditter.