NIL-profil april 2012: Stina Leivseth

Stina Leivseth, nyvalgt lokallagsleder i NIL’s Nord Norge-gruppe  er utdannet i Brighton, og bor i hjembyen Bodø.  Der jobber hun som eneste interiørarkitekt hos Boarch arkitekter AS.

Hvordan er forholdet ditt til fagmiljøet i Bodø? 

Bodø er et lite samfunn og vi er kun tre interiørarkitekter med utdannelse på samme nivå som meg. Jeg har imidlertid vært aktiv i styret i Bodø Arkitektgruppe i flere år og  har god nytte av et felles arkitektfaglig miljø.  Flere av lokallagsmedlemmene jobber som jeg ved arkitektkontorer og vi er også på den måten i et fagmiljø til tross for at vi er en liten faggruppe spredt på et stort område. I NIL’s Nord Norge gruppe er vi totalt 11 medlemmer, men det geografiske området for gruppen strekker seg fra  Mo i Rana i sør til Alta i Nord, så det sier seg selv at vi ikke treffes så ofte.  Jeg har imidlertid en plan om å utnytte mulighetene sosiale medier gir til å holde kontakt og vil opprette en lukket gruppe på Facebook der vi kan legge inn prosjekter, innspill og diskusjoner.  NIL gir også mulighet til å søke om midler til lokallagstreff og vi planlegger en studietur til Hamsunsenteret på Hamarøy til høsten.    

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

Jeg jobber som eneste interiørarkitekt blant 11 ansatte hos Boarch arkitekter as og vi er midt i arbeidet med Nordlandssykehuset i Stokmarknes i Vesterålen. Sykehuset hadde byggestart i 2010 og har et brutto areal på om lag 15.000 kvadratmeter.   Jeg jobber med helhetsløsninger for interiørene og har vært med på bearbeidingen av planløsningene og arbeid mot brukere i forhold til tilpassing av funksjoner.  Byggeprosjektet har en budsjettramme på 879 millioner kroner og skal ferdigstilles sommeren 2014. Jeg har ellers jobbet for Luftfartstilsynet(tidligere lokale), Bodø Lufthavn og Hovedredningssentralen/Bodø radio i Nord Norge.  Det var egentlig litt tilfeldig at jeg fikk jobb hos Boarch arkitekter.  Etter endt utdannelse i Brighton hadde jeg tenkt å bosette meg i London.  På en tur hjemme i Bodø stakk jeg innom Boarch for å få tips om arkitektlivet i London av en engelskmann som var ansatt og det endte med at jeg fikk tilbud om jobb der i stedet.   

Har noen  internasjonale eller nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg?

Ja, den norske opera er flott både i eksteriør og interiør og det nye Quality spa & resort Norefjell har gjennomførte interiørløsninger som gir et ekte, jordnært og røft inntrykk med tydelig inspirasjon fra naturen.  Ellers synes jeg lysdesigner Erik Selmer er veldig dyktig.  Han har lyssatt alt fra utstillinger i Skogbruksmuseet på Elverum til Lærdalstunellen og skaper spennende lysvirkninger.  Det jødiske museet i Berlin har gjort sterkest inntrykk på meg. Man blir fysisk uvel av historien kombinert med sterke arkitektoniske virkemidler som det å bevege seg under og over jorden med bruk av lys og skygger omgitt av tunge, skjeve, grå betongvegger.

Hva er din yndlingsdupeditt?

Min Moshi ”pop phone” retrotelefonrør som jeg kobler til mobiltelefonen.  Det bruker jeg hele tiden!

Kaja Geiran