NIL profil: Anne Linn Kvalsund

Arkitektnytt nr. 02/2015

Styret i Oslogruppen i NIL opplever en oppsving med fullbookede arrangementer med god stemning blant medlemmene. Styremedlem Anne Linn Kvalsund mener NIL nettopp trenger entusiastiske medlemmer som gleder seg til å delta ved arrangementene som gjennomføres i regi av organisasjonen. Hun tror de medlemmene som viser engasjement og selv bidrar, får mye ut av medlemskapet.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Å finne gode og spennende løsninger på utfordringer i prosjektet. De faglige utfordringene endrer seg fra skisseprosjektstadiet med overordnede planløsninger til mer detaljerte og spesifikke problemstillinger senere i prosjektene. Akkurat nå jobber jeg med et større prosjekt for Forsvarsbygg. Som interiørarkitekt ansatt i det tverrfaglige miljøet hos Asplan Viak, er jeg med i arkitektteamet fra tidlig fase i prosjektet. Dermed får jeg mulighet til å være med på å bidra til helhetlige konsepter som alle i gruppen står bak og tror på.

Har noen internasjonale prosjekter inspirert deg i ditt faglige virke?

I løpet av utdanningen lot jeg meg inspirere av Verner Panton, en av de få store som faktisk jobbet innen interiørarkitektfaget, og senere Peter Zumthor. Hans badeanlegg Therme Vals med fokus på vandring gjennom anlegget og belysningsvirkninger var viktig for meg i utviklingen av masterprosjektet mitt. Ofte finner vi som er interiørarkitekter, flest inspiratorer i arkitektfaget, men jeg har et håp om at det endrer seg.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?

Som sunnmøring må jeg trekke frem sofaen Senso fra Fora Form som et fleksibelt og stilrent produkt jeg tar frem i mange ulike rommiljøer. Designere er Andersen & Voll.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Jeg tror det bør være en bedre balanse mellom realisme og store tanker på skolene. Studentene burde ha mer praksis slik at det blir enklere å komme ut i arbeidshverdagen etter endt studium. Jeg hadde praksis i Norge og også en kort periode i Sveits og hadde stor nytte av det.

Har du mye kontakt med fagmiljøet?

Ja, gjennom styrevervet i Oslogruppa og i styringsgruppa for Oslo Åpne Hus har jeg truffet hyggelige kolleger. Jeg tror nettopp det  å tilby et faglig nettverk er NILs viktigste rolle. I Oslogruppa jobber vi jo også bevisst for at fagmiljøet skal ha større kontakt med hverandre på tvers av firmaene.

I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?

Jeg synes NIL er i positiv endring, med yngre krefter som kommer inn. Relevansen av NILs aktiviteter avhenger av at medlemmene gir tilbakemelding på ønsker og forslag, eller engasjerer seg direkte i NILs arbeid. Mye av det som blir gjort i NIL, er basert på frivillig arbeid. At medlemmene bidrar, og ikke minst kommer på det som blir arrangert, er essensielt for at man får gode og relevante aktiviteter. Vi i Oslogruppa er inne i en god trend nå, med fullbookede arrangementer. Dette synes vi er kjempestas, og gleder oss til å fortsette!

Hva er din yndlingsdings?

Det må være en god vidvinkel linse til speilreflekskameraet, som 10-20 mm til min Canon 7D. Essensielt for å få gode interiørbilder!  

 

Kaja Kosonen Geiran

Interiørarkitekt MNIL

 

Fotograf: Nadia Frantsen