NIL Oslogruppen trenger nye, aktive styremedlemmer

Renate Alexandersen, styreleder i NIL Oslogruppen


Arkitektnytt nr. 10-11/2017

Lokalgruppenes nøkkelrolle
Det er lokalgruppen som er det lokale tilknytningspunktet for medlemmene til Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), og som representerer det lokale fagmiljøet som gir sosialt og faglig påfyll gjennom året.
Viktigheten av lokalgruppens funksjon i foreningen kan ikke overdrives. For at lokalgruppen skal kunne oppfylle forventningen om lokale aktiviteter, er vi helt avhengige av ildsjeler som både kan og vil bidra i lokalgruppens styre for å komme med ideer, delta i planlegging, gjennomføring og rapportering.

Oslogruppen
Oslogruppen er den største lokalgruppen i NIL. Mer enn halvparten av medlemmene i NIL er tilknyttet Oslogruppen som geografisk dekker Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.
Det har vært en del utskifting i lokalgruppestyret, erfarne «ringrever» som har bidratt mye over mange år har overlatt stafettpinnen til andre.
Oslogruppen er dyktige på å lage faglige og sosiale arrangementer for lokalgruppens medlemmer. Ofte er aktivitetene fulltegnet lang tid i forveien, så det er åpenbart at medlemmene setter stor pris på tilbudet.

Nå har Oslogruppen behov for nye krefter inn i lokalstyret. Før årsmøte i mars 2018 trenger de ny styreleder, kasserer og nye styremedlemmer. Dagens styreleder fortsetter som styremedlem.

Noen tanker fra Oslogruppens styreleder Renate Alexandersen, som har vært styreleder i Oslogruppen i snart ett år:

Hva er det mest inspirerende i å delta i lokalgruppens arbeid?
Det er å jobbe sammen andre som er like engasjert i faget!

Hvordan går dere frem for å få opp nye ideer?
Vi er opptatt av lavterskel og har som mål å skape arrangementer og temaer som engasjer folk flest – i tillegg til høyt faglig input for fagfolket!

Ønsker dere å nå andre enn egne medlemmer? Hvordan gjør dere i så fall det?
Ja, vi vil vite hva folk flest er opptatt av og hvordan de synes arkitektenes løsninger fungerer. Altså; info ut – info inn som både er nyttig for oss designere og arkitekter, og opplyser mannen i gata.

Hva slags nye ressurspersoner ønsker du til styret i lokalgruppen?
Vi vil ha folk med skikkelig drive, entusiasme og innsatsvilje!

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL