Gjenbruk og faglig fremtid. Oppsummering av NILs fagdag og landsmøte 2015

Arkitektnytt nr. 05/2015

NILs fagdag og landsmøte ble avholdt på Farris Bad i Larvik. 47 interiørarkitekter og møbeldesignere møtte opp til interessante foredrag, inspirerende omvisning og et godt landsmøte iblandet hyggelig mingling, gode samtaler og middag på kvelden.

 

Arbeidsgruppen for programmet under fagarrangementet har bestått av : Siv Senneset, Marte Frøystad, Adele Kløve og Jeremy Williams.

 

NILS FAGARRANGEMENT 2015

NYTT I GAMMELT I BERGEN

Programmet for fagdagen ble innledet av møbeldesigner Hallgeir Homstvedt, vinner av møbelkonkurransen som ble gjennomført i forbindelse med restaureringen av Aulaen på Universitetet i Bergen. Homstvedt vant med stolen «Lui». 10 designere/designkontorer ble invitert til å være med å tegne ny stol til auditoriet beliggende i sørfløyen av Bergen Museum. Bygningen er fra 1898, men auditoriet bygges som «et moderne bygg i bygget» over to etasjer.

Ved befaringen i lokalene bet Homstvedt seg merke i de buede vinduene som det dominerende elementet i rommet og lot seg også inspirere av den stilhistoriske Louis Seize-stolen. I utviklingen av den nye stolen var han opptatt av stolens rolle i rommet – 400 stoler utgjør til sammen et stort «objekt».

Hallgeir Homstvedt fortalte at valg av farger for stolen var en krevende prosess med «mye drama» og mange individuelle meninger. Møbelkonkurranser er dessverre en sjelden hendelse, og det var interessant å høre om prosessen og bevisstheten rundt sammenheng rom og møbel. Resultatet er en vakker stol som respekterer den gamle bygningen samtidig som den bidrar til fornyelsen i auditoriet.

 

NYTTIGE KNAGGER

Tema for Ellen Klingenbergs faglige foredrag var «Gjenbruk av rom og eksisterende rom». Gjennom ulike eksempler på bygg og interiører snakket hun om utfordringer interiørarkitekten får i møte med verneverdige bygg og ulike strategier for arbeid med gjenbruk i bygninger.
Hun fremhevet viktigheten av en bevisst holdning fra interiørarkitekten til bygningens eksisterende miljø, hvor mye eller lite kan tas bort for å beholde et eksisterende miljø? Og hva skal eventuelt til for å skape en ny atmosfære?

Klingenberg hevdet at fredning av bygg er mer konfliktfylt for bygningens interiør fordi det ofte er knyttet til bruk. Som eksempel viste hun en tidligere hanskeforretning på Karl Johans gate som ble ominnredet til pub, og stilte spørsmålet om det er vits i å verne interiøret når atmosfæren forsvinner.

Tilhørerne fikk også gode «knagger» å henge gjenbruksproblematikk på. Hun snakket om tre strategier for gjenbruk av bygg: Intervensjon der det legges til moderne, irreversible og permanente elementer, tilføyelse der det gamle vises frem, men det legges et nytt lag oppå og installasjon der det settes inn nye elementer uten å endre på det gamle. Som eksempler på det tre begrepene viste hun hhv Castellvecchio museum av Carlo Scarpa, Storhamarlåven av Sverre Fehn og kafè i Nasjonalgalleriets franske sal av Kristin Jarmund.

 

«SOSIAL HUKOMMELSE»

Klingenbergs «knagger» kom godt til nytte i foredraget «The Re-Use of Buildings» av Frazer Macdonald Hay. Han har bakgrunn fra Skottland, men er utdannet conservation architect og driver Glasgow School of Art's avdeling i Singapore.

  Macdonald Hay snakket engasjerende og interessant om bygningers sosiale verdi i et verneperspektiv. Uavhengig av arkitektoniske kvaliteter og verdier utgjør bygninger en del av folks «sosiale hukommelse». Et parkeringshus i betong eller et slitent forretningsbygg i bølgeblikk er sosialt verdifulle fordi de forteller historier om folks liv. Hus som regnes som stygge skaper også identitet og blir landemerker.

«Når husene rives er det som en tann som mangler i smilet», hevdet han. Macdonald Hay brukte kirurgi som interessant metafor for riktig vern av bygninger. Han mente at først når du kjenner husets DNA kan du begynne å gjøre endringer eller «operere» på huset. Frazer Macdonald Hay var en morsom og engasjerende foredragsholder som det gjerne skulle vært satt av mer tid til i programmet.

 

FREMTIDENS HUS IDAG

Som fagdagens siste innslag ble deltakerne kjørt med buss til Multikomfort-huset i Ringdalsskogen ved Larvik, tegnet av Snøhetta og innredet av interiørarkitektene Nyfelt og Strand. Huset er utviklet av Optimera og Brødrene Dahl. Multikomfort-huset skal fungere som et visningshus for både fagpersoner og private som ønsker å se hvordan energieffektive løsninger kan utføres i boliger.

Arkitekt Kristian Edwards fra Snøhetta innledet med å fortelle om utviklingen av huset i forhold til miljøvennlig teknologi. Anne-Linn Nyfelt fortalte deretter om deres innredningsarbeid før deltakerne fikk anledning til å se seg om i og utenfor huset. Resultatet er blitt et vakkert hus der arkitektoniske kvaliteter gir miljøgevinst. Multikomfort-huset beviser at vi med dagens kunnskap og teknologi faktisk kan bygge fremtidens hus.

 

NILs LANDSMØTE 2015

FAGLIG UTVIKLING

Landsmøtet ble innledet med en kort presentasjon av NILs vertslokalgruppe Vestfold/Telemark. Gjennom bilder og korte introduksjoner ble vi litt bedre kjent med lokalgruppens medlemmer.

Gjennomgangen av regnskap og resultat for 2014 viste et overskudd på cirka 474.000 kroner og daglig leder Mona Lise Lien informerte om at cirka 200.000,- av disse pengene er avsatt til faglig utviklingsarbeid. Noe av overskuddet fra 2014 går også til å arrangere feiringen av NILs 70-års jubileum med bl.a. jubileumsfest på Ekebergrestauranten 29. mai.

Hele styret tok gjenvalg. Inger Holmøy fra Vestfold/Telemark lokalgruppe ble valgt som varamedlem etter Torunn Petersen som gikk inn i styret som styremedlem i løpet av forrige periode.

 

ENSTEMMIG FOR, MEN ØNSKE OM SIKRET REPRESENTASJON

Den store saken også på dette årets landsmøte var imidlertid avstemningen om prosjekt Ny, felles organisasjon. President Siv Senneset redegjorde for arbeidet som var gjort siden forrige landsmøte. Hun orienterte også om den foregående ukens litt dramatiske utvikling med NLA som ikke oppnådde 2/3 flertall for ny organisasjon på sitt landsmøte. NILs styre hadde imidlertid besluttet å gjennomføre avstemningen om å gå inn i ny, felles organisasjon på grunnlag av beslutningsgrunnlaget som er utviklet av de tre organisasjonene.

Avstemningen ble gjennomført og 123 av de 124 stemmene ga også denne gangen et rungende JA. I løpet av diskusjonen i forkant av avstemningen kom det imidlertid forslag til et vedtak om i større grad å sikre NILs representasjon i den nye organisasjonen. Forslaget ble vedtatt.

Under punktet Eventuelt ble behandlet et innkommet forslag fra Oslogruppen om opprettelsen av en ny komité som skal ha som formål «å fremme dokumentasjon og vitenskapelig omtale av norske interiørarkitekter og møbeldesigneres virke». Forslaget ble vedtatt og det ble valgt inn seks medlemmer i komiteen som får initiativtaker Hilde Mortvedt som leder. 

 

Kaja K. Geiran

Interiørarkitekt MNIL

Bilde: Lui, en moderne tolkning av den klassiske Louis-stolen med dens ovale rygg og kvadratiske sete. Bare her brukt motsatt. Design: Hallgeir Homstvedt