GIG - Gamle Interiørarkitekters Gruppe

Arkitektnytt nr. 06/2016

”Det skal være hyggelig og sosialt, men først og fremst skal det gi et faglig påfyll - dette er ikke et kaffeslabberas!”  sier Brit Ismar, som fikk ideen til GIG da hun pensjonerte seg som interiørarkitekt i 2003.

 

 

 

HVA ER GIG?

GIG er den fikse forkortelsen for Gamle Interiørarkitekters Gruppe, en liten undergruppe av NIL for alle medlemmer over 67 år, som fortsatt har lyst til å følge med på det som skjer i faget, i tillegg til å holde kontakt med gamle kolleger.


HVORDAN STARTET DET?

Brit Ismar, interiørarkitekt MNIL, hadde ideen til GIG da hun pensjonerte seg i 2003, som 70 -åring. Broren hennes hadde vært leder for GAG, Gamle Arkitekters Gruppe, en forening for pensjonerte medlemmer av NAL, og hun fikk lyst til å gjøre tilsvarende for interiørarkitektene. I de to første årene var det hun som laget program og ledet gruppen, med Solveig Lønne Christiansen som god støttespiller.

”Noe skulle jeg jo bruke energien til!” sier hun, og fortsetter "Meningen med GIG var nettopp å engasjere folk som hadde lyst til å holde seg oppdatert innen fagfeltet, og tilby et godt faglig innhold på møtene. At man i tillegg fikk truffet gamle venner og kolleger var en god bonus."

          

                   
                 

                 Benedicte Aars-Nicolaysen. Foto: Moss Avis               Aud Dalseg. Foto: Arne Svendsen
               

HVA GJØR GIG?

Det arrangeres møter hver første onsdag i måneden fra kl. 13 til 15, mellom ni og ti ganger i året. Flere av møtene holdes på Arkitektenes hus. Tema kan være en yrkespresentasjon av og ved medlemmer i gruppen, eller faglige oppdateringer innenfor fagfeltet.

Andre møter legges til interessante steder i Oslo-området. Senest i vinter besøkte GIG Lars Backer-utstillingen ved Arkitekturmuseet, der kurator Ulf Grønvold var omviser og foredragsholder. Historiske utstillinger ved Oslo Bymuseum og på Hovedøya har også vært populære.

I tillegg legges det opp til minst en årlig langtur lenger avgårde, der både ny og gammel arkitektur og interiørarkitektur har stått på programmet:
Eidsvollsbygningen, etter den store oppussingen i 2014, Preus Fotokunstmuseum i Horten, innredet i 2001 av Sverre Fehn, og Søm Kirke i Kristiansand, der kunstneren Kjell Nupen viste frem sitt atelier og glassutsmykningen i kirken fra 2004, tegnet av arkitektene Lauvland og Åmland.

 “Generelt er det så mye velvilje å få når vi spør om å få komme og se et sted, og det er så hyggelig!“ sier Benedicte Aars-Nicolaysen, som i dag deler rollen med å lage program med Aud Dalseg. I utgangspunktet er ledervervet for to år av gangen, men ettersom det er en hyggelig aktivitet å drive på med, har de to fortsatt med jobben.

                          

                          

Et knippe GIG-ere: Fra venstre Brit Ismar, Toril Mugaas, Guri Bjørklund, Ellen Kongshaug og Gunvor Øverland Bergan.  Foto: Solveig Lønne Christiansen

 “Vi følger med i det som skjer og henter ofte idéer til møter i aviser og fagtidsskrifter. Vi lager programmet i fellesskap med gode innspill fra de øvrige GIG-erne”, forteller Aud Dalseg, som med sin yrkesfaglige bakgrunn som utstillingsarkitekt i blant annet Norsk Designcentrum og Norsk Form, har hatt mange kontakter å henvende seg til. 

På det siste møtet før jul arrangeres julelunsj. Da legges neste års program løselig opp, og medlemmene bes komme med forslag. Dette bearbeides, og det gjøres avtaler med steder, foredragsholdere, omvisere osv.

 

GIG VÅREN 2016

Det er i dag 28 medlemmer i GIG, og det er plass til flere, hyggelige medlemmer. En avgift på kr. 500.- per år dekker gaver til foredragsholdere, inngangsbilletter, leie av buss og eventuelle omvisere.

Siste fristende aktivitet på GIGs vårprogram før sommeren var en omvisning i Bjerkedalen Park i Groruddalen, som vant Oslo Bys Arkitekturpris 2016. GIG-ere fikk spesialomvisning av landskapsarkitekten Rainer Stange fra Dronninga Landskap, før lunsjen kunne nytes i parkens paviljong.

Resten av programmet finnes på NILs hjemmesider, og om man vil melde seg inn, kontakter man NIL.

 

Kaja Klingenberg
Interiørarkitekt MNIL