Bergen - en viktig by i NIL-sammenheng

Arkitektnytt nr. 03/2016

For NIL er Bergen viktig av flere grunner.

TETTHET AV PROFESJONSUTØVERE
Etter Oslo har Bergen det største miljøet av interiørarkitekter i Norge. Bergengruppen i NIL er lokalgruppen med nest flest medlemmer, og et økende antall aktiviteter. I 2015 ble det sågar gjennomført kurs i Bergen, Arkitekten som leder for tverrfaglige team, etter initiativ fra NILs lokalgruppe. Kurset ble organisert av NALs kurspersonell i samarbeid med NIL Bergengruppen – og hadde deltakere fra NAL, NIL og en del uten foreningstilhørighet.

 

AKTIVITET I LOKALGRUPPEN
I januar gjennomførte Bergengruppen i NIL en vervekveld på Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), som resulterte i 16 nye studentmedlemmer innenfor studiet møbel- og romdesign /interiørarkitektur. Studentene er flinke til å delta på arrangementer i lokalgruppen, og vil forhåpentligvis over tid bidra til enda større aktivitet i lokalgruppen.

Bergengruppen i NIL hadde ideen til og arrangerte, i samarbeid med Bergen Arkitektforening (BAF), 2. mars en interessant befaring og presentasjon av prosessen ved Sparebanken Vest sine nye lokaler i Jonsvollkvartalet, ledet av arkitektgruppen CUBUS ved Jan Erik Rossow og IARK ved interiørarkitekt MNIL Monica Døhlie Heck. I anledningen ble det rigget til for faglig paneldebatt:
Hvordan sikre arkitektoniske kvaliteter? – Innenfra og ut og utenfra og inn. 
Arrangementet ble fulltegnet med 100 deltakere en og en halv uke før gjennomføringen.
Bergengruppen i NIL er den lokalgruppen som søker flest NIL-stipend til planlagte aktiviteter.

HØGSKOLEBY
I Norge er det to høgskoler som utdanner interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Den ene er i Oslo: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) med studiet master i interiørarkitektur og møbeldesign.
Den andre er i Bergen: Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) med studiet master i møbel- og romdesign /interiørarkitektur.
Det er interessant å oppleve at høgskolene har forskjellige måter å legge opp studiene, noe som sikkert bidrar til at utøverne av fagene også har forskjellige måter å løse problemstillinger på.

Bergen er en mindre by enn Oslo, og KHiB har dermed større påvirkning på byen. I tillegg er KHiB flinke til å markedsføre seg og har blant annet gjennom mange år forsket på bruk av tre. Det arrangeres hvert annet år en «trefestival»: Bergen International Wood Festival, initiert av professor på KHiB, avdeling for design, Petter Bergerud hvor man blant annet konkurrerer i å bygge så høyt som mulig med 2 x 2’ tommers konstruksjonsvirke. Dess mer vågalt, dess bedre. Neste festival er i mai 2016. mer informasjon på www.bergenwood.com

     

Bergen International Wood Festival 2014 - Treklang
Ballerina. Stumtjener av Sølve Westli. KHiB på Stockholmsmessen 2016. Foto: Bjarte Bjørkum

KHiB skal ha egen stand på møbelmessen i Milano 12. – 17. april i år med temaet «Inside wood».
Formålet med utstillingen er å presentere norsk design med utgangspunkt i utdanning, forskning og formidling, med fokus på tre som materiale.
Fagstaben skal der presentere forskningsprosjektene sine, og jobber sammen med studenter for å bygge og utarbeide produkter. Fokus er universell utforming og bærekraft, prosesser, arkitektur og produkter. KHiB har etter omorganiseringen et enda større fokus på forskningsbasert undervisning enn tidligere.

KHiB er internasjonale, og har utstillinger i ulike land. De jobber med mange prosjekter utenlands som en del av forskning og internasjonalt nettverk.

Uteksaminerte studenter fra KHiB er gjennomgående fornøyd med studieopplegget ved skolen.
Etter studiet kan man søke kontorplass i Designinkubatoren i Bergen, lokalisert på USF-verftet, hvor man i to år kan jobbe i et fellesskap og etablere seg som utøver. Designinkubatoren er i regi av Bergen kommune, KHiB og USF-verftet.

Bergen kommune er gode på kunst og kultur – og har mange tilskuddsordninger hvor utøvere kan søke støtte.

 

MØBELGRUPPEN I NIL
I 2014 ble Møbelgruppen i NIL formelt stiftet. Det er ikke overraskende at den har sitt sete i Bergen, da det er byen med størst tetthet av møbeldesignere i Norge i forhold til innbyggertall – og med KHiB som en trygt utgangspunkt. Leder i Møbelgruppen sitter i NILs landsstyre.

Grunnet stort arbeidspress (noe som i seg er et bra tegn) er aktivitetsnivået i Møbelgruppen litt lavere enn ønskelig, men over tid håper vi å se at gruppen blir en tydelig aktør. Nye ildsjeler fra hele landet blir oppfordret om å melde seg til møbelgruppen.

 

UTSTILLINGEN REPLANTED IDENTITY
Ralston & Bau, med Alexandre Ralston-Bau medlem i Bergengruppen i NIL, stilte i perioden 5. februar til 13. mars ut sin utstilling Replanted identity på KRAFT i Bergen.
Utstillingen er meget aktuell sett i lys av de store forflytningene som for tiden skjer av mennesker. Før utstillingen ble satt opp i Bergen, var den vist i Saint-Nazaire i Frankrike og Florø i
Norge.

Det jobbes med at utstillingen også skal være en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 (OAT) i samarbeid med NIL.

Ideal Lab 2015. Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd

 

REPLANTED IDENTITY
For å utforske identitet i en global kontekst har Ideal Lab invitert kunstnere, designere og
innbyggere i to havnebyer og industrielle mikropoler: Saint-Nazaire i Frankrike og Florø i
Norge. Agentene har funnet og utvekslet tilbakevendende problemstillinger og deretter
sett for seg identitetsskapende objekter og kunstverk basert på det som bringer mennesker
sammen, lokale teknikker og estetikk. Utstillingen er strukturert i tre scenarioer: Dele, Tilpasse og Tilhøre.
Deltagere er Mélanie Buatois, Laurent Chambon, David Brognon & Stéphanie Rollin, Pierre
Dubourg, Les M Studio, Ralston & Bau, Margit Seland, Signe Solberg, Anne Lise Stenseth, Vera & Kyte, og Øyvind Wyller.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL