NILs fagdager 23. og 24. september 2022
Interiørarkitekter MNIL Silje Brænde og Iselin Riise Lunde presenterer ulike indetiteter i etasjene. Foto NIL

NILs fagdager 23. og 24. september 2022

Arkitektnytt nr. 10/2022
For første gang valgte styret i NIL å kombinere NILs fagdag med vårt bidrag til Oslo arkitekturtriennale. NIL er assosiert medlem i Oslo arkitekturtriennale. Triennale-temaet i 2022 var Oppdrag nabolag / Mission neighborhood.
Tanken bak kombinasjonen var at tilreisende medlemmer i NIL skulle ha mulighet til å delta på andre spennende aktiviteter som foregikk i Triennalens åpningshelg.
NILs fagdag ble gjennomført lørdag 24. september på DOGA med temaet Åpen dør - Nabolag sett fra innsiden. Ettermiddagen/kvelden før fikk vi et interessant dypdykk i biblioteket som nabolagsfaktor.

FREDAG 23. SEPTEMBER
Deichman Bjørvika
, presentasjon og befaring med biblioteksansatte og interiørarkitekter som hadde jobbet med prosjektet i 10 år. Vi fikk et meget interessant innblikk i prosessene og samarbeidet som førte frem til det endelige resultatet som i dag kan nytes i Deichmans nye hovedbibliotek i Bjørvika.
Etter befaringen beveget vi oss til byMad.
Hos byMad (Pilestredet 27) ble det panelsamtale og sosialt samvær. Der deltok andre bidragsytere fra Deichman-systemet, med bred erfaring fra utvikling av nye bibliotekskonsept, blant andre Biblio Tøyen som brøt mange barrierer – og demo-bibliotek på Linderud som en forpost/prototype til et større nytt bibliotek der.
Temaet for panelsamtalen var bibliotek som sted i nabolaget, med fokus på Deichmans filialer i Oslos ulike bydeler.
Les mer om Deichman Bjørvika-prosjektet på den digitale utgaven av NILs årbok på https://interiorogmobler.no/ (søk på Deichman for årene 2020, 2021 og 2022).

LØRDAG 24. SEPTEMBER
Åpen dør - Nabolag sett fra innsiden
Årets fagdag satte søkelyset på gode nabolag og så på dem fra innsiden.
Nabolag er et viktig sosialt og fysisk felleskap, og handler like mye om de fysiske rammene som opplevelsene de gir. Et godt nabolag skaper engasjement, oppmuntrer beboere til å påvirke og mene - og danner en sosial infrastruktur hvor mennesker kan høre til og blomstre.
De åtte foredragsholderne belyste tematikken fra vidt forskjellige ståsted – og ga mye nyttig input å ta med videre. Flere av presentasjonene er tilgjengelig på nil.no søk på foredrag.

Arild Eriksen: Fellesskap i et mangfoldig nabolag
Joanna Jurga: Sensory stimuli in neighborly relations
Ida Marie Henriksen: Interaksjonspåskudd – en skjult ingrediens i nabolagskontakt
Morten Kaels: Medvirkning og eierskap – en prosess
Runa Klock: Identitet

Pecha kucha
Susanne Urban: Sameiet Cort Piil-smauet 6
Marte Skogstrand Andersen: Fælledby – En nabolagskomposisjon
Markus Lantto: Att bygga ett nabolag. Eksperimentboligene på Svartlamon visar vägen

 

Mona Lise Lien
daglig leder i NIL

 

Annike Selmer, seksjonsleder for Publikums[1]seksjonen i Deichman Bjørvika. Foto NIL

Programkomiteens leder Beata Brzoza. Ranveig Stende Johnsen, seksjonsleder Deichman - har vært leder både på vestlige Røa og Grorud[1]dalsbibliotek og drifter nå Demo på Linderud. Reinert Andreas Mithassel, leder Deichman Tøyenbibliotekene. Foto NIL

Lokalene på DOGA er en kontrast til Deichman Bjørvika. Foto NIL

Lydhøre tilhørere på fagdagen. Foto NIL