NIL-profil: Kaja Kosonen Geiran. Interiørarkitekt MNIL og visepresident i NIL
Kaja Kosonen Geiran. Foto: Anne Bråtveit

NIL-profil: Kaja Kosonen Geiran. Interiørarkitekt MNIL og visepresident i NIL

Arkitektnytt nr. 08/2021
Arbeidssted: Partner i Cadi AS
Utdannet: Kunsthøgskolen i Oslo, hovedfag fra 1999

Hva slags prosjekt jobber du med nå?
Vi er helt i avslutningen av arbeidet med innredning av Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanen. Cadi AS har siden 2015 sammen med Kaels Studio vært interiørarkitekter for Nytt Nasjonalmuseum på Vestbanetomten. Jeg har vært teamleder for interiørarkitektteamet. Oppdraget omfattet Back of House i museet. Arealene inneholder blant annet kontorlokaler, verksteder og konserveringsatelierer, undervisningslokaler og verksteder for publikum samt studiesaler for kunst. Oppdraget har vært utrolig spennende, og vi har hatt et veldig godt samarbeid både våre firmaer imellom, med museet som brukere og Statsbygg som oppdragsgiver.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Vi har mange offentlige oppdrag og jeg setter stor pris på å jobbe med ansatte i ulike brukerorganisasjoner. Offentlige prosjekter har ofte nøkterne budsjetter og knapphet på arealer, og det å skape funksjonelle og vakre rom innenfor oppdragets rammer sammen med brukerne ser jeg som en spennende utfordring. Da blir design som verktøy samfunnsnyttig.

Har noen internasjonale/ nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Oslo Rådhus har utrolig vakre interiører. Dette er nok min favoritt blant norske bygg. Romvolum, utsmykning, materialitet og inventar gir en vakker helhet. Det lille museet Kolumba i Köln, tegnet av Peter Zumthor og bygget over middelalderruiner av en kirke, er fantastisk vakkert, og et sakralt pusterom midt i sentrum av storbyen.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Ja, norske produkter har vært et fokusområde i arbeidet med interiørene i Nytt Nasjonalmuseum. Nasjonalmuseet er Norges designmuseum, og vi har sammen med Statsbygg og museet tatt initiativ til å løfte frem norske produkter og designere. Vi har blant annet bidratt til å arrangere en designkonkurranse om en stol. Vinner ble Andreas Engesvik, og det er nå levert ca. 750 stoler til bruk i ulike områder i museet. Vårt interiørarkitektteam har også samarbeidet med museets designkuratorer om å skape møteplasser med møbler fra ulike perioder i norsk designhistorie.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Mer konseptuelt arbeid med materialer og farger.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
De siste årene har jeg dessverre ikke hatt nok tid til å være så aktiv i fagmiljøet som jeg ønsker. Det er derfor veldig interessant og givende nå å være en aktiv del av NIL, og jeg gleder meg til å samarbeide videre med de engasjerte kollegaene i styret. Ellers er jeg glad for at NIL har flinke redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt og Arkitektur N. De gjør en viktig jobb med å dokumentere faget vårt.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
I tillegg til arbeidet med Nytt Nasjonalmuseum, var arbeidet med innredning av Halden fengsel i perioden 2007 til 2010 viktig for meg. Jeg jobbet med prosjektet som ansatt hos Beate Ellingsen AS. Halden fengsel er bygget som et minisamfunn som skal forberede innsatte på et liv utenfor murene, og fengselsanlegget inneholder bygg med mange ulike funksjoner. Dette ga mange interessante interiørarkitektoniske problemstillinger. Jeg tror vi som interiørarkitekter var viktige bidragsytere til å skape det humane fengselet Kriminalomsorgen ønsket.

Hvor er faget ditt om 10 år?
Jeg håper og tror at faget vårt er en viktig bidragsyter i arbeidet med klimavennlige byggeprosjekter og sirkulær tankegang. De mest klimavennlige byggene er de som allerede er bygget, og interiørarkitekter er eksperter på rehabiliteringsprosjekter. Vi ser allerede interiørarkitekter fronte sirkulære byggeprosjekter, og jeg tror vi kan spille en viktig rolle i å gjøre sirkulærøkonomi til en selvfølgelig del av prosjektplanleggingen.

Hvor skal NIL være om 10 år?
En sterk fagorganisasjon som bidrar til å øke fagutøvernes kompetanse og oppleves som relevant for medlemmer i alle aldere, også de nyutdannede.

Er det noe spesielt du brenner for i faglig sammenheng og i ditt verv som styremedlem i NIL?
Jeg opplever at interiørarkitektfaget har fått en tydeligere plass blant arkitektdisiplinene de siste årene, men vi har likevel en vei å gå i å løfte frem hele bredden i fagets kompetanse. Vi må vise offentlige oppdragsgivere at vår kompetanse trengs fra tidlig fase til ferdigstillelse. Styret må også jobbe med at NIL skal oppleves som mer interessant for nyutdannede og yngre fagutøvere. Vi trenger deres innspill og deltakelse for å kunne fortsette å være en relevant og aktuell fagorganisasjon.


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL