NILs årbok INTERIØR & MØBLER i trykket og digital utgave
Illustrasjon: Halvor Bodin

NILs årbok INTERIØR & MØBLER i trykket og digital utgave

Arkitektnytt nr. 06/2021
NILs årbok INTERIØR & MØBLER blir utgitt både i trykket og digital versjon. I forbindelse med foreningens 75 års jubileum i 2020 etablerte vi en digital plattform for innholdet i årbøkene. Vi oppfordrer leserne til også å benytte dette tilbudet, da prosjekter, fagartikler og annet stoff kan lastes ned fra nettsiden og deles på forskjellig vis. Besøk den digitale årboken på interiørogmøbler.no

GIR INNSIKT I PROSESSENE
NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2021 blir lansert i slutten av august, frem til da anbefaler vi et dypdykk i innholdet i tidligere utgaver. 
Årbøkene viser fjorårets beste prosjekter fra våre medlemmers side. Tekstene som presenterer prosjektene gir innsikt i prosessene som ligger bak det endelige resultatet, både når det gjelder interiørarkitektens/ møbeldesignerens bidrag og samhandling med andre faggrupper. Det er ofte i det tverrfaglige samspillet at de beste resultatene oppstår. Bruk tid på å lese tekstene. Bilder er viktig, med det er i kombinasjonen av tekst og bilder at man får forståelse for veien frem til målet.


POSISJONERING
Den posisjonen profesjonene har i dag, har ikke kommet uten kamp. Det er mange som har gått foran og ryddet vei, men den kan fort forvitre hvis arbeidet ikke fortsetter. Vi jobber ut fra en grunnleggende sterk base fundamentert på faglig kunnskap og kompetanse, samlet styrke, en effektiv foreningsstruktur - og ikke minst - en positiv tone og samarbeidskultur innad i NIL. Vi er vennlige, imøtekommende og profesjonelle.

Det er ekstremt viktig å stå samlet som faggruppe. Det danner grunnlaget for en styrke og gjennomslagskraft som ingen fagutøvere kan oppnå alene. Vi oppfordrer utøvere som har kompetanse til å være medlem i NIL, og som har valgt å stå utenfor, om å melde seg inn.

NIL vinner frem med det arbeidet som gjøres. Å posisjonere våre medlemmer i forhold til oppdragsgivere, samarbeidspartnere og myndighetene er et pågående arbeid som må tilpasses stadig endrede forutsentninger. Det langsiktige arbeidet som pågår fører over tid til flere oppdrag for interiørarkitekter og møbeldesignere.


JURYERT DOKUMENTASJON
For å dokumentere kompetansefeltet med bredde, dybde og styrke utgir vi hvert år NILs årbok INTERIØR & MØBLER. De prosjektene du kan se og lese om i årboken har vært gjennom en reell konkurranse. Man kan ikke kjøpe seg plass i NILs årbok. Prosjektene har vært gjennom en tøff evaluering, før de presenteres i årboken. Invitasjonen til å registrere prosjekter i databasen for årboken inneholder klare kriterier, og evalueringen og utvelgelsen gjøres av en faglig sterk jury over en periode på tre uker. Juryeringen avsluttes med et felles jurymøte jhvor endelig valg av prosjekter blir foretatt. 

Utvelgelsesmetoden gjør sitt til at NILs årbøker er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign, ved å vise det ypperste som leveres fra våre medlemmer - og utgjør en viktig dokumentasjon på en del av vår kulturarv.

Velkommen inn i årboken - god fornøyelse!


Mona Lise Lien

Prosjektleder og daglig leder i NIL