Nye æresmedlemmer i NIL 2020: Gunvor Øverland Bergan og Peter Opsvik.
Fra v: President Monica D. Heck, æresmedlem Gunvor Øverland Bergan, Æresmedlem Peter Opsvik, daglig leder Mona Lise Lien. Foto: NIL

Nye æresmedlemmer i NIL 2020: Gunvor Øverland Bergan og Peter Opsvik.

Arkitektnytt nr. 01/2021
Diplomseremoni 16. desember 2020.

I forbindelse med 75-årsjubileet for stiftelsen av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i mai 2020 ble det utnevnt to nye æresmedlemmer; Gunvor Øverland Bergan og Peter Opsvik.

Onsdag 16. desember ble de to hedret med en bedre lunsj i Arkitektenes Hus. Det ble en særdeles hyggelig seanse, med tale og overrekkelse av diplom og blomster. President i NIL, Monica D. Heck og administrasjonen var hjertelig til stede.

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL

Juryens begrunnelse for utnevnelsene:

GUNVOR ØVERLAND BERGAN
Æresmedlemmet er utdannet interiørarkitekt (SFB) og cand.mag. i kunsthistorie og etnologi fra UiO. Hun har en allsidig yrkesbakgrunn som interiørarkitekt, foreleser og forfatter av en rekke bøker innen interiørarkitektur og bomiljø. Gunvor Øverland Bergan har ved sin fagutøvelse, sin skrivende virksomhet og formidling medvirket til at faget ble videreutviklet og anerkjent.

Formidling ble etter hvert hennes kjerneområde og har gjennomsyret hele hennes yrkesliv - og har vært med på å bygge opp under fagets identitet og profesjon. Under den store skolereformen på 1980-tallet utviklet Gunvor Øverland Bergan interiørfaget for videregående skole i samarbeid med Akershus Fylkeskommune, utviklet læreplaner og lærebøker og da hun ble ansatt som lektor ved Rud videregående var hun den første interiørarkitekten som fikk fast ansettelse i norsk skole.

Sammen med Trinelise Dysthe skrev hun Hjemme i Norge, som ble utgitt som en av 18 kulturbøker til OL på Lillehammer i 1994 og designhistorieboken Tingenes århundre, utgitt av Gyldendal forlag i 2003. Selv har hun forfattet flere fagbøker for undervisning, deriblant to bøker om design og hjem i historisk perspektiv - og en innredningsbok sammen med Rannveig Getz og Aud Dalseg.

Trinelise Dysthe og Gunvor Øverland Bergan, som hadde opprettet informasjonsfirmaet Design Inform AS i 1986, engasjerte og sto bak da 18 interiørarkitekter MNIL fikk i oppdrag å innrede leiligheter og hus på den store boligutstillingen «Bygg for fremtiden» på Bærums Verk i 1986. Det ble et prosjekt som synligjorde de kvalifikasjoner yrkesgruppen står for, og som åpnet for nye samarbeidspartnere.

Gunvor Øverland Bergan blir i 2020 tildelt æresmedlemskap i NIL for det grunnlaget hun har lagt for anerkjennelsen av vårt fagområde i dag.

Journalistisk praksis:
Redaktør av «Byggposten» for Norsk Byggtjeneste 1980-82
Utviklet og ledet seminarer innen design/interiør 1986/2006
Redaksjonell medarbeider i Arkitektnytt 1982-84
Fagartikler i tidsskriftene Forum Närmiljø, Byggekunst, Aftenposten,
Fargemagasinet, Kunstnermeldingen 1983, m.fl.
Artikkelforfatter i NILs jubileumsbok «Rom og Møbler gjennom 50 år» 1995

Faglitterær bokproduksjon:
«Hjemmet vårt» NKS-forlaget 1972
«Bolig & Miljø» Universitetsforlaget 1974
«Interiør», medforfattere Rannveig Getz og Aud Dalseg NKS-forlaget 1978, ny utg. 1985
«Å Bo» Universitetsforlaget 1980
«Bærums Verk – i går, i dag og i morgen» Budstikka 1982
«Bo, bruke – ta vare på»” Universitetsforlaget 1983
«Hus og hjem» Gyldendal Norsk forlags bokserie: 1985 medforfatter m.fl.
«Interiørkunnskap» Novus forlag 1987, 1990, 1996
«Interiør- og romkunnskap» Novus forlag 1993, 1995
«Produktkunnskap», medforfatter: Brit Råstad Novus forlag 1994
«Hjemme i Norge», medforfatter Trinelise Dysthe Cappelen Forlag 1994
«Tingenes Århundre» medforfatter Trinelise Dysthe Gyldendal Norsk forlag 2003
Nesbru videregående skoles jubileumsbok 2005

PETER OPSVIK
Æresmedlemmet er utdannet interiørarkitekt ved Bergen Kunsthåndverksskole, 1959-1963, og ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1963 til 1964. Han arbeidet først i seks år som designer ved Tandberg fabrikker, før han etablerte frilanssamarbeid med Stokke fabrikker i 1967 – og deretter eget designfirma i 1970.

Æresmedlemmet har gjennom hele sin karriere søkt alternative løsninger og prinsipper for hvordan å sitte og ikke minst hvordan å kombinere sitting med bevegelse.

Opsvik hadde sitt store gjennombrudd som designer med stolen som tillater alle – fra barn til voksne – å sitte i riktig bordhøyde etter hvert som man vokser. Tripp Trapp-stolen var helt nytenkende da den ble lansert i 1972 og er i dag blitt en klassiker som er solgt i over 12 millioner eksemplarer.

Peter Opsvik er en allsidig og nyskapende formgiver, først og fremst av gjennomtenkte, ergonomiske sittemøbler, men også av originale kunstobjekter. Han designet flere modeller innenfor Balans-konseptet fra 1978 og fremover. Hans møbler har vært betydningsfulle for den enkelte bruker samtidig som de har vært viktige for hjemlig norsk møbelindustri.

Samfunnsengasjement har også preget Opsviks arbeid. Sammen med Norsk Form initierte han i 2001 programmet Design uten grenser der målsettingen har vært å utvikle produkter for og med utviklingsland. Blant programmets viktigste samarbeidspartnere er Makerere University i Uganda, UNICEF, Verdens Matvareprogram, Norad og Fredskorpset.

Peter Opsvik blir i 2020 tildelt æresmedlemskap i NIL for sin banebrytende virksomhet som har ført med seg nasjonal og internasjonal anerkjennelse for norsk møbeldesign og industridesign.

Sentrale arbeider
Tripp Trapp for Stokke (1972)
Variable Balans for Stokke (1979)
Capisco for HÅG (1982)
Garden for Stokke (1986)
H05 for HÅG (2000)
Conventio Wing for HÅG (2006)
Capisco Puls for HÅG (2010)
Nomi for Evomove (2013)

Et utvalg av priser og utmerkelser
Årets møbel for Balans Wing (1983)
Jacob-prisen s.m. Balansgruppen (1986)
Årets møbel for stolen Oposit (1989)
Norsk Designråds Klassikerpris
for Tripp Trapp (1995)
Torsten og Wanja Söderbergs pris (2000)
Norsk Designråds Klassikerpris for HÅG Capisco (2001)
Nordiska designpriset (2007)
Anders Jahres kulturpris (2008)
Jacob-prisen (2012)
Æresdoktor ved Universitetet i Bergen (2017)

______

Les mer om Gunvor Øverland Bergan og Peter Opsvik på snl.no: Bergan Opsvik