ECIA: Samarbeid i Europa
Det nye styret i ECIA består av: fra v. Dominic Haag-Walthert, Sophie Green, MArtin Thörnblom, Tüüne-Kristin Vaikla, Loes Bliek,Teresa Casas og Jeremy Williams. Foto: NIL

ECIA: Samarbeid i Europa

Arkitektnytt nr. 01/20
Euroopean Council of Interior Architects (ECIA) ble opprettet i 1992. Hovedfokuset for medlemslandene har vært å sette standard for utdanning, opplæring ig kvalifisering av interiørarkitekter, samt å fremme fagets kompetanse og anerkjennelse på europeisk nivå.  

Det engasjementet ECIA har i Europa viser at interiørarkitekter og møbeldesignere blir anerkjent. Dette gir en generelt positiv effekt for oss alle. ECIA fokuserer på lovgivning, organisasjoner, bedrifter og produsenter i de respektive medlemslandene. Ideen om et åpent marked i Europa med fri utveksling av mennesker, ideer, tjenester og varer ga en oppdrift i hele Europa. Dette ga positive og appellerende utsikter til en felles anerkjennelse av interiørarkitektfaget.


Generalforsamling 2019
I september 2019 ble årsmøte for ECIA avholdt i Bilbao med Spania som vertsland. Den transformasjon byen har gjennomgått fra skipsfart, handel og jernindustri til arkitektur, kunst og historie er unik. Evnen og styrken byens beslutningstakere har vist ved å fremme arkitekturfaget i en transformasjonsprosess er enestående. Bilbao viste seg å være den perfekte arena for oss i ECIA dette året.

ECIAs årsmøte ble avholdt i Ensanche Building. Det råder en god stemning i år. De fleste medlemslandene kunne melde om oppgangstider i bransjen. Dette er en gladnyhet for oss alle. Det var satt av tid til en statusgjennomgang fra de 14 medlemslandene og de assosierte medlemmene i ECIA. Det er varierende informasjon som ble presentert. Det er to punkter som kan trekkes frem i denne oppsummeringen. Det kan være kontraktsmessige utfordringer i prosjekter med splittet kjøp av faglig kompetanse. I tillegg kom det frem at møbelleverandører og andre faggrupper tilbyr sine tjenester overfor kunder og samarbeidspartnere. Her opplevde flere at kjøper av tjenestene kan misoppfatte disse som likestilte med interiørarkitekter. Det ble diskutert om denne problemstillingen kan utvanne eller styrke interiørarkitekturfaget.

Den største utfordringen i Europa viser seg å være utdanningsreformen med flere bachelorplasser, men dessverre minimalt av masterplasser innen interiørarkitektur og møbeldesign. Enkelte land kunne melde om at de ikke lenger har masterplasser innen faget. ECIA er bekymret for denne tendensen og utviklingen, derfor vil ECIA fremover arbeide for å påvirke på politisk plan og overfor universitetene i de respektive landene. Dette for å sikre at interiørarkitektur og møbeldesign får økt antall masterplasser i fremtiden. Vi må alle bidra i dette arbeidet, slik at vårt yrke styrkes i totalbildet innen arkitektur og design.

Ny president i ECIA
Etter fire aktive og gode år har Anja Dirks trukket seg som president for ECIA. Hun ser tilbake på sin periode med stolthet, hvor organisasjonen har vokst og er blitt mer profesjonell. Derfor er det med vemod Anja overlater stafettpinnen videre til Martin Thörnblom, og ønsker både ham og styret lykke til med videreføringen av oppgavene i ECIA. Opprinnelig er Martin svensk. Han flyttet til Østerrike, utdannet seg til interiørarkitekt og bosatte seg deretter i Wien, hvor han nå driver sin egen interiørarkitektbedrift, Studio Thörnblom. Det var flere kandidater som stilte til valg, og Martin ble valgt for sitt fokus på å arbeide med definering av interiørarkitektur som et godt og respektert yrke utført av fagfolk. I tillegg ønsker Martin at ECIA skal legge stor vekt på kulturendring, miljøutfordringer og nært forestående digitalisering, hvor han ser at interiørarkitekter og møbeldesignere vil spille en uunnværlig rolle.

Vi i NIL er stolte av å ha interiørarkitekt MNIL Jeremy Williams i ECIA-styret. Han ble enstemmig valgt inn sist år. Han viser engasjement og bringer med sin kunnskap fra Norge inn til ECIA sentralt. ECIA-styret er et godt arbeidende styre. Det fungerer optimalt, og det avholdes jevnlige styremøter i tråd med strategiplanen til ECIA.

ECIA-styret består av: President Martin Thörnblom (AT), generalsekretær Loes Bliek (NL), økonomiansvarlig Dominic Haag-Walthert (CH) og styremedlemmene Teresa Casas (ES), Sophie Green (DE), Tüüne-Kristin Vaikla (EST) og Jeremy Williams (NO).

Både før og etter årsmøtet fikk vi tid til kulturelle og sosiale innslag. Arkitekt Cesar Caycoia, som arbeidet sammen med Frank Gehry på Guggenheim Museum, formidlet entusiastisk sin historie om idéfase, prosjektering og byggefasen av Guggenheim Museum. Cesar Caycoia er en engasjert arkitekt med fascinerende kunnskap. Avslutningen ble en guidet byvandring i Bilbao med fokus på arkitektur og byhistorie. Dette er en by man må bli bedre kjent med. 

Nordisk møte
Det nordiske nettverket er igjen vekket til live. De to siste årene har vi i NIL fått god kontakt med de andre nordiske landene. Vi ser at de nordiske landene har mange likhetstrekk og kan derfor ha godt utbytte av å diskutere utfordringer og suksesser med hverandre. I november ble det avholdt et eget møte med fire av våre seks nordiske medlemsland på Möbeldesignmuseum i Stockholm. Torsten Hild som er representant for styret til den Svenska Akademien for interiörarkitektur hadde regien for møtet. Han fikk god hjelp av styreformannen i foreningen, Kjersti Sandin Bülow og eier av museet, Lars Bülow. Til våren vil de nordiske landene møtes i Oslo for å arbeide videre med samarbeidet og dele erfaringer. Vi i styret og administrasjonen i NIL ser frem til denne fruktbare dialogen i Norden, i tillegg til det gode samarbeidet vi har med ECIA.


Monica D. Heck,
President i NIL
og interiørarkitekt MNIL