Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2019 i NIL-regi
Fra frokostmøte 26. september. Samtale mellom utstillerne. Foto: NIL

Oslo arkitekturtriennale (OAT) 2019 i NIL-regi

Arkitektnytt nr. 10/19
Allerede da kuratorene og teamet ble presentert i februar 2918, bestemte styret og administrasjonen i NIL seg for å bruke OAT 2019 til å løfte frem hva våre medlemmer bidrar med i forhold til triennalens tema: Degrowth.

Initiativ og bidrag
Da vi i tillegg opplevde at både Kaels Studio og IARK på eget initiativ kontaktet NIL og tilbød seg å bidra i arbeidet, kunne vi se frem til en interessant periode med fokus på bevisstgjøring og planlegging av en utstilling i tråd med tematikken.

Invitasjon om deltakelse ble sendt ut til alle medlemmer i NIL, og vi mottok noen aktuelle søknader om deltakelse. Kuratortemaet for NILs utstilling foretok utvalget av hvilke prosjekter som skulle inngå.

Høyskolen Kristiania ønsket også denne gang å bidra med en utstilling med studentarbeider, og valgte å bruke triennaletematikken i bachelorutdannelsen – og la det inn i studieplanen for BA2.

Utstillingssted: Rådhusgata 7, i samme hus som Oslo Byes Vels lokaler
Da vi gledelig nok fikk landet en avtale om å få være i Rådhusgata 7, byens nest eldste bygg og byens andre rådhus, steg pulsen ytterligere – og planleggingen gikk inn i en intens periode.

Rådhusgata 7 er vernet, den er ikke tilpasset universell utforming – og dette satte oss på tanken om å adressere denne problematikken: Gjenbruk av vernede bygg – i forhold til dagens tekniske krav.
For å belyse dette med høyst aktuelle løsninger, inviterte vi med arkitektfirmaet Arkitektskap som står for UU-tilpasning på Akershus slott.

Utstillingsperiode: 10 dager fra torsdag 26. september – søndag 6. oktober
Åpningstidene var kl. 15-18 på hverdager og kl. 12-16 i helgene.

Frokostmøte torsdag 26. september kl. 08.30-10: «Degrowth – fra idé til industri»
Vi åpnet NILs triennale-utstilling med et frokostmøte på den offisielle åpningsdagen.

Som medutstillere i vår utstilling «Interiørarkitektur og degrowth» hadde vi invitert to produsenter som hver på sin måte har bærekraft og sirkulær økonomi som en viktig del av sin forretningsstrategi.

Vi inviterte frokostmøtedeltakerne med inn i produsentenes og utstillernes verden for å høre om deres svar på utfordringen «Hva betyr degrowth for deg?» Flokk og Interface innledet, i tillegg til interiørarkitektfirmaet Kaels Studio, etterfulgt av en samtale der alle utstillerne i utstillingen deltok og diskuterte problemstillingen.
Moderator for samtalen var interiørarkitekt MNIL Annetin Hurum. Frokostmøtet forløp bra med ca. 70 deltakere, og vi mottok svært gode tilbakemeldinger.


NIL-utstilling: «Interiørarkitektur og degrowth»
NILs utstilling ble svært vellykket. Både utstillingsdesignet med gjenbruksmaterialer, sammensetningen av utstillere, presentasjonsmåten – og ikke minst beliggenheten opplevdes som meget bra.

NIL ønsket å sette fokus på hva interiørarkitekten og møbeldesigneren gjør i lys av OATs tematikk arkitektur og degrowth. Hvordan jobber våre medlemmer med problemstillinger som transformasjon, re-cycling, up-cycling og re-use?

Mesteparten av bygningsmassen vi skal bruke i fremtiden er allerede bygget. Noe av våre medlemmers kjernekompetanse ligger nettopp her, i brukerbasert gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygg. I denne utstillingen fikk du se eksempler på dette.

De utstilte prosjektene viste det store spennet interiørarkitekten til enhver tid jobber med.
Utstillingen viste både realiserte prosjekter, to masterstudenters modige visjoner for Møllergata 19 og det gamle Museet for Samtidskunst, samt to produsenters syn på degrowth.

Utstillerne var:
RISS Interiørarkitekter, Kaels Studio, IARK, Arkitektskap, Andrea Fredriksen og Martine Scheen, som begge stilte ut sine masterprosjekter fra våren 2019 samt produsentene Flokk og Interface.

Høyskolen Kristianias studentutstillingen i forgården: «Growth»
Temaet for årets triennale er «Degrowth», som refererer til behovet for å forbruke mindre, slik at samfunnet beveger seg mot et mer bærekraftig system enn dagens industrielle/ økonomiske system.

Høyskolen Kristianias studenter ønsket å snu formuleringen «degrowth» litt på hodet – fra en negativ formulering (forbruke mindre) til en positiv formulering (forbruke mer), men mer av de tingene vi uomtvistelig ønsker mer av: Lykke, tid, kontakt med hverandre, empati, renere luft og mer kunnskap. Utstillingen viste fire av studentbesvarelsene fra et kurs studentene på BA2 Interiørarkitektur og Grafisk design, gjennomførte våren 2019.

I forgården i Rådhusgata 7 viste studentene romliggjøringen av fire prosjekter som hver på sin måte viste hva vi egentlig trenger mer av: Partnerskap med jorda, Lykkeboxen, Unite og Rom for tid.

De besøkende i Rådhusgata 7
I løpet av utstillingsperioden hadde vi i underkant av 400 besøkende. De som kom innom ville gjerne høre både om triennalen, om bakgrunnen for temaet degrowth – og hva vi presenterte i utstillingen som bidrag til problematikken.

Oppsummering
I skrivende stund har vi ennå ikke gjennomført evalueringsmøte med utstillerne, men den generelle opplevelsen var at dette var meget vellykket – og at de besøkende var både begeistret og interessert. Mange tok seg god tid til både å lese informasjon, se på bilder og den rullerende presentasjonen – samt å snakke med de som var tilgjengelig av utstillerne.

Kuratortemaet hadde i hele prosessen økonomi, effektivitet og gjenbruk i bakhodet, noe som gjorde at den totale, direkte utgiften for utstillingen og gjennomføringen ble meget lav. De innkjøpte, gjenbrukte materialene ble etter utstillingsperioden gitt videre til reshow.no. Det betyr at de får (minst) nok ett liv hos andre med behov for materialer.


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL


NIL er assosiert medlem i Oslo arkitekturtriennale.
Det innebærer at:
*NIL kan aktivt bidra til å utvikle og påvirke OAT som organisasjon.
*NIL inngår i en medlemsgruppe. Gruppen blir representert av én styrerepresentant og én vararepresentant i OATs styre og årsmøte.
*NIL gjennom styrerepresentantene har innflytelse på overordnede beslutninger, økonomi og drift av OAT.
*NIL informeres løpende om OATs faglige utvikling, slik at vi har god mulighet til å engasjere oss i arbeidet med triennalen.
*NIL får profilering og goder i forbindelse med triennalen.
*NIL gis mulighet til å bidra med konkrete faglig relevante prosjekter til triennalens program.
*NIL kan bruke OAT som en del av profilering og kommunikasjon av eget arbeid.
*NIL kan bruke OAT sitt nettverk nasjonalt og internasjonalt til faglig utvikling og utveksling