NIL-profil: Urd Schjetne Interiørarkitekt MNIL, styremedlem i NIL

NIL-profil: Urd Schjetne Interiørarkitekt MNIL, styremedlem i NIL

  1. Arkitektnytt nr. 08/19
    Arbeidssted: Gottlieb Paludan Architects (tidligere tegn_3, se faktaboks). Leder for avdeling interiør og arbeidsplassutvikling
    Utdannet: Master innenfor klesdesign KHiO 1989. Medlem i NIL siden 2011.

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?
Akkurat nå jobber jeg med mulighetsstudier for campus både i Molde og Stavanger. Etter å ha utviklet arealkonsept for NTNU er det givende å omsette noe av kunnskapen inn i andre universitet. Som interiørarkitekt tenker jeg innenfra og ut, men på et overordnet og prinsipielt nivå. Det er viktig at noen av oss som har erfaring tett på romlige virkemidler også får jobbe med de store linjene. Det hele henger jo sammen.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Jeg er opptatt av rom som endrer praksis! Jeg har siden jeg begynte som interiørarkitekt jobbet parallelt som prosessleder og konseptutvikler i brukerprosesser - og dermed hatt mange prosjekter hvor interiøret skulle være en aktiv endringsagent. Jeg er visjonær, liker å få folk med på endring og er genuint opptatt av å forstå hva de gjør, hva de trenger - om jeg med det fysiske rommet kan gi dem gode rammer for utvikling. I tillegg er jeg fargefreak og formgiver. Jeg trekkes mellom disse to. Fra høyt oppe til tett på. Det er kanskje min største styrke.

Har noen internasjonale eller nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Besøket hos VITRA i Basel, Sveits har vært en viktig inspirator for meg. Dette er et større kontorlandskap organisert etter andre prinsipper for bevegelse enn de vanlige smale kontorbyggene vi har mye av i Norge. Det er også aktivitetsbasert og viser at man bør tenke langt utenfor boksen og inngå færre kompromisser. Videre skuer jeg til Danmark og Rosan Bosch Studio, som gjorde meg oppmerksom på ulike prinsipper for læringssituasjoner utviklet av teoretikeren David Thornburg - som vi har videreutviklet i arealkonsept for læring ved NTNU.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Jeg er spesielt opptatt av at vi skal fremme bruken av norsk ull i tekstilproduksjon. Jeg bruker norske produkter der jeg kan, og ønsker meg flere norske løsninger også på platemøbler som vi bruker i store kvanta på prosjekt.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Jeg er jo en hybrid med hovedfag innenfor klesdesign. Jeg oppnådde medlemskap i NIL etter mye jobb med en søknad som ble vurdert av opptakskomiteen. Derfor er det ikke så lett å svare på det spørsmålet. Hvis jeg skulle undervist selv, ville jeg lagt vekt på prosesser for brukerinvolvering som en del av studiet.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Her i Trondheim har vi et tett og godt nettverk av interiørfaglige, både innenfor og utenfor NIL. NIL er dyktige på befaringer og deling. Vi skulle gjerne vært flere her i området, slik at tyngre faglige arrangementer som kurs ble lagt hit. Jeg har deltatt på noe i Oslo, men det må fungere både reisemessig og økonomisk å komme seg dit, så det blir mye mindre deltakelse enn ønskelig.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Jeg er nok mest stolt av utviklingen av arbeidsplasskonsept og program for nytt regjeringskvartal, samt det å ha deltatt på konkurransen om nytt Regjeringskvartal i samarbeid med Lund Hagem arkitekter.

Et annet prosjekt jeg kan nevne er lokalene til Trondheim Havn. Her fikk vi delta helt fra starten med visjonsprosess, utarbeide romprogram og støtte virksomheten i en større fusjon av ansatte fra ulike lokasjoner. Resultatet er et røft lokale med flere fine kvaliteter i materialbruk. Det har nå vært i bruk i et par år og det er positivt å se at de er like fine og fungerer godt.

Hvor er faget ditt om 10 år?
Interiørarkitektur er i medvind og det går raskt fremover. Vi må sørge for å sitte ved roret. Vi som faggruppe har unik kompetanse i å omsette ord til form i en verden hvor bruksmønster og behov i arbeidsliv og undervisning nesten løper løpsk. Vi skal være de trygge som leier fremtidens brukere inn i gode og ikke minst vakre løsninger. Jeg drømmer selvsagt også om et samfunn som kan være mer nysgjerrig og i mindre grad henge fast i gamle formsvar, slik at vi får til en spennende og god utvikling.

Hvor skal NIL være om 10 år?
NIL skal ha flere medlemmer. NIL skal være en solid faginstitusjon med autoritet. NIL skal kanskje være mer internasjonal enn i dag. Vi har mye å komme med.

Er det noe spesielt du brenner for i ditt verv som styremedlem i NIL?
Jeg er opptatt av at vår kompetanse gjøres synlig, det skjer fortsatt at interiørarkitektens kompetanse i for stor grad blir forbigått. Dette gjelder i to vesentlige faser: 

  • Vi må inn i tidlig fase med programmering. Vi har unik innsikt i å forstå rom og bruk - og kommer ofte alt for sent inn etter at arkitekten har laget planløsningene. Dette fører ofte til rom og løsninger hvor møblering ikke blir optimal. Dette er ekstra utfordrende når prosjekter deles opp i ulike kontrakter hvor interiørarkitekten kommer inn helt til slutt.
     
  • Videre opprøres jeg når forhandlerleddet tar over interiørarkitektens rolle og kunden kjøper kun arkitekt og hopper rett til innkjøp av møbler. Spesielt hvis det er tilsynelatende konkurranser på privatmarkedet hvor vi som faggruppe selger timer, mens forhandleren baker sin timebruk inn i møblene. Jeg er for konkurranse, men på like premisser. Jeg vil gjerne ha svar på dette fra leverandørbransjen.


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL

Arkitektselskapet Gottlieb Paludan Architects gjør nå sin inntreden i det norske markedet gjennom at de overtar tegn_3. Begge selskapene er eid av ÅF Pöyry AB og vil drives under merkevaren Gottlieb Paludan Architects.
- Sammenslåingen av Gottlieb Paludan Architects og tegn_3 innebærer en strategisk spissing og omorganisering av tegn_3 sin nåværende virksomhet og avdelingen i Trondheim vil fokusere på tre innsatsområder: Byrom, Arbeidsrom og læringsrom. Fra Byggeindustrien.no