NIL-profil: Henrikke Roll Heirung Interiørarkitekt MNIL, nyvalgt styremedlem i NIL
Foto: Anne Koppang

NIL-profil: Henrikke Roll Heirung Interiørarkitekt MNIL, nyvalgt styremedlem i NIL

Arkitektnytt nr. 06/19
Arbeidssted: Lund+Slaatto Arkitekter / Interiørarkitektavdelingen
Utdannet: MA in Organization and Leadership fra University of San Francisco, MA in Interior and Living design fra Domus Academy, Milano, BA of Arts fra Griffith College, Dublin

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?
Det prosjektet jeg jobber mest med om dagen er Utlendingsdirektoratet (UDI) og deres flytteprosess fra sentrum til «Valle View» (Valle Hovin). Der flytter UDI inn i cirka 16 000 kvadratmeter med 900 ansatte som vil få en helt ny fleksibilitet og arbeidshverdag. Prosjektet varer frem til første kvartal 2021, og vi interiørarkitekter jobber tett med arkitektene hos Lund+Slaatto som følger opp NCC og byggeprosjektet.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Jeg liker godt når jeg får være med å påvirke i prosjekter fra startfasen. Når man får til det gode samspillet med arkitekter og utbygger, og får implementert brukernes behov fra tidlig fase.

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Jeg er veldig glad i prosjektet «Nasjonale turistveger» og det mangfoldet de har skapt av ulike prosjekter i vår flotte natur. Prosjektene er helt unike i form ved at de gjør tilgjengelig og fremhever noe helt spesielt i naturen som ellers kanskje ikke hadde vært så lett å se og oppdage. Jeg synes at materialbruken og den utfordrende arkitekturen skaper et spennende uttrykk for vår tidsalder som vi kan være stolte av.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Jeg er nok litt preget av at jeg på begge sider av familien har vokst opp med besteforeldre som har jobbet med norske produsenter – på den ene siden møbler og tekstiler, og på den andre siden porselen, glass og keramikk. Det har skjedd mye spennende innen norsk design de siste årene, og jeg prøver alltid å velge norske produkter der det er mulig. Det er en fin måte å fremme norsk og lokalt håndverk på.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Jeg tror mange som er nyutdannet i dag savner en bedre forståelse for hvordan arbeidslivet fungerer og prosjektenes mange faser – og skulle ønske at de var bedre forberedt. Der kan vi lære noe av arkitektbransjen som er flinke til å gi de studerende arbeidserfaring i løpet av studieforløpet. Studentene tar et avbrekk i studiene og har praktikantstillinger hvor de får et innblikk i hvordan arbeidslivet arter seg. Jeg tror også at arkitektbransjen har godt av å få unge og uredde studerende tett innpå seg i sitt daglige virke og bli utfordret i egne prosjekter.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Jeg prøver å delta på det jeg har anledning til og synes NILs fagdag i april var en kjempeboost med faglig påfyll. God bredde blant foredragsholderne med fokus på bærekraft, transformasjon og tematikken rundt årets Oslo arkitekturtriennale.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Da jeg jobbet hos SJ-Arkitekter, var jeg så heldig å få jobbe med Kreftforeningen da de skulle flytte fra Tullinløkka til Sjøfartsbygningen i Kongens gate 6. Jeg jobbet med prosjektet i overkant av ett år og fikk være med å påvirke prosessen hele veien fra brukerinvolvering til arbeidsplassutforming, konkretisering av planløsninger, møbleringsplaner og så videre. Jeg lærte enormt mye av dette prosjektet som har gitt meg god balast videre. Jeg fikk også kunnskap om, og knyttet bånd til, en dyktig organisasjon med mange engasjerte mennesker som jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å jobbe så tett med.

Alle foto av Kreftforeningen i Kongensgate 6: Kjetil Hasselgård

 

Hvor er faget ditt om 10 år?
Enda mer integrert i samarbeidet med arkitektene, og at vi som et team vil vi være mer integrert med stadig dyktigere utbyggere.

Hvor skal NIL være om 10 år?
Om 10 år håper jeg at vi har doblet dagens medlemstall. Og at vi har fått med oss de unge, slik at de også kan være med å påvirke NILs fremtid. Og så håper jeg at vi har en enda sterkere stemme i arkitektbransjen.

Er det noe spesielt du brenner for i ditt verv som styremedlem i NIL?
Jeg har nettopp blitt styremedlem og trenger litt tid på å sette meg inn i arbeidet, men jeg er klar til å gå på med krum hals. 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL