Rapport fra NILs fagdag 2019, Arkitektnytt nr. 05/2019
Fornøyde deltakere. Alle foto: Petter Abrahamsen

Rapport fra NILs fagdag 2019, Arkitektnytt nr. 05/2019

Arkitektnytt nr. 05/19
NILs fagdag 6. april ble en utbytterik og interessant opplevelse

GREEN SQUARE; bærekraft – transformasjon – eksperiment - well
Det deltok i overkant av 60 personer på fagdagen på Scandic Hotell, Vulkan. Programmet var imponerende med faglig tunge og dyktige foredragsholdere.

Programkomiteen; Monica D. Heck, Lene Utbjoe og Hans Christian Elverhøi Thomassen hadde truffet meget bra i forhold til aktuelle problemstillinger i tiden. Deltakerne har i ettertid gitt tydelig uttrykk for hvor stort utbytte de hadde av foredragene, som satte i gang viktige og nyttige tankeprosesser.

Dagen ble innledet med at Bjørn Kjærand Haugland, adm. direktør i Næringslivsalliansen 203040 snakket om FNs 17 bærekraftmål og betydning for interiørarkitekter nå og i fremtiden. Han belyste hvordan bærekraftmålene påvirker globale og lokale rammebetingelser - og etterspurte innovasjon, prosessforbedring og nye løsninger fra næringslivet generelt og designfeltet og interiørarkitektur spesielt.


Møbeldesigner MNIL Phillip von Hase fulgte opp med sitt foredrag; From Bauhaus to biomimicry, design via cradle to cradle, to beyond the new. A presentation of manifestos and concepts for design in a world of plenty.
I juni 2019 gjennomføres det en workshop i Bergen i regi av Møbelgruppen i NIL med dette temaet.


Heather Bergsland, spesialrådgiver bærekraft i Liveable Cities Lab, Rambøll Stavanger ga et dypdykk inn i Well – sertifisering av bygg. Hun ga en kort presentasjon av WELL-standarden og hvordan den kan bidra til å skape levende byer og helsefremmende bygg, som dokumentert bidrar til økt trivsel og produktivitet for menneskene som lever der.


Siren Elise Wilhelmsen, PhD-kandidat ved UiB, Fakultetet for Kunst, Musikk og Design, Institutt for Design ga et inspirerende innblikk i bruksmuligheter for skadeplanter. The Settlers: Domestic Exotics tilnærmer seg nye materialer og applikasjoner basert på en eksperimentell og praktisk anvendelse av uønskede plantearter. Fremmede arter, med invaderende egenskaper, er en stor trussel mot biologisk mangfold og økosystemer verden over.
Det interessante var at Wilhelmsen snudde opp ned på forestillingen ved å presentere «skadeplantene» som en ressurs og verdifullt råmateriale i stedet for en trussel.

Cecilie Sachs Olsen, en av sjefskuratorene for Oslo arkitekturtriennale 2019 snakket engasjert om hva «degrowth» er og hvilken betydning denne tematikken har for vårt samfunn i dag og i fremtiden. Hun så nærmere på dets betydning for interiørarkitekturfaget og diskuterte hva tematikken innebærer i forhold til transformasjonsprosesser, klimamål, bærekraft og medvirkning.

Interiørarkitekt MNIL Elisabeth Trømborg, IARK AS presenterte det interessante prosjektet Media City Bergen (MCB), et gedigent rehabiliterings- og transformasjonsprosjekt som har bidratt til at MCB har blitt en merkevare med tydelig profil.


Interiørarkitekt MNIL Caroline Langfeldt Carlsen og arkitekt Vilde Kjærsdalen, Rambøll, avsluttet fagdagen med å presentere prosjektet MO-senter i Eidsvåg, mottak- og oppfølgingssenter for narkomane. Transformasjon fra kontor til helse. Denne presentasjonen satte et passende punktum for dagen ved å rette oppmerksomheten mot brukerne, det menneskelige – og fokus på hva som er viktig i utførelsen av faget.

NIL takker utstillerne; Bergene Holm, Borge, Elko, Geberit, Götessons og Vestre for støtten!

Vi har noen av filene fra foredragene tilgjengelig, send en epost til nil@nil.no hvis du ønsker tilgang.

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL

Alle foto: Petter Abrahamsen