Rapport fra NIL landsmøte 6. april 2019, Arkitektnytt nr. 05/2019
President Torunn Petersen ønsker velkommen. Foto: Petter Abrahamsen

Rapport fra NIL landsmøte 6. april 2019, Arkitektnytt nr. 05/2019

Arkitektnytt nr. 05/19
NILs landsmøte 2019 ble holdt på Scandic Vulkan lørdag 6. april. Det var totalt 38 stemmeberettigede tilstede, med 27 fullmakter, totalt 65 stemmer.

Blant de ordinære landsmøtesakene gikk styret gjennom hovedlinjene for foreningens virksomhet med Strategi og handlingsplan 2019-2021 som ble godkjent av landsmøtet.

NIL har ny styresammensetning for 2019-2020. Styret består nå av: President Monica D. Heck, Lene Pettersen Utbjoe, Fredrik Torsteinsen, Urd Schjetne (ny), Henrikke Roll Heirung (ny) og varamedlem Beata Brzoza (ny).

I år vår det flere spesielle saker på dagsorden, hvorav vedtaket som åpner for utvidet studentmedlemskap i NIL i inntil 3,5 år etter avlagt bachelorgrad er det som antakelig får størst betydning for foreningen i de neste årene. Vedtaket gjør det mulig for studenter å være en del av det faglige nettverket, og de fordelene dette medfører, mens de for eksempel skaffer seg praksis mellom BA- og MA-grad, eller opparbeider seg nok kompetanse til å kunne søke medlemskap på særskilte vilkår. I tillegg kan studentmedlemmer delta aktivt i lokalgruppestyrer og velges inn i komiteer. Dette gir et potensielt tilfang av mange kompetente bidragsytere i arbeidet til fagets beste.


Landsmøtet tok også beslutninger om feiring av NILs 75-årsjubileum i 2020, med blant annet utgivelse av en jubileumsårbok som skal inneholde historisk stoff i tillegg til de vanlige prosjektpresentasjonene og fagartiklene.
Protokoll fra landsmøtet ligger på lukkede medlemssider på nil.no.

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL