NIL-profil: Mona Rist Interiørarkitekt MNIL
Foto: Siv Senneset

NIL-profil: Mona Rist Interiørarkitekt MNIL

Arkitektnytt nr. 04/19
Arbeidssted: HUS • ROM
Interiørarkitekt i nytt kontorfellesskap i Arendal sammen med interiørdesigneren Helle Songe-Møller, Siri C. Sandberg i Gardinexperten og eiendomsutvikleren Elisabeth Bakke.
Utdannet: Fredriksberg Tekniske Høyskole i København.

Hva slags prosjekt jobber dere med nå?
Vårt mest spennende prosjekt nå er etableringen av oss fire utøvere som et team, som co-working eller kontorfellesskap. Vi åpnet riktignok lokalene sommeren 2018, men det tar tid å etablere seg som gruppe med felles prosjekter. Alle fire hadde egne prosjekter ved oppstart, og jeg er fremdeles 50 % ansatt hos Alfa Arkitekter i Arendal, sier Mona som kunne vært pensjonist for flere år siden, men fremdeles gleder seg over alle faglige utfordringer.
– Målet er at alle fire skal bli involvert i felles prosjekter. Elisabeth, som drifter og utvikler næringseiendom, kommer inn i prosjekter i tidligfase og vil ha stor glede av å kunne trekke inn kompetansen fra oss andre på kontoret.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Når vi bestemte oss for å starte opp dette kontorfellesskapet, var drivkraften at vi ønsket å gjøre noe for faget og for byen, vi ønsker å være med på å skape en levende by ved å etablere oss midt i sentrumskjernen. Det gir energi å jobbe sammen i et arbeidsfellesskap, vi føler at vi blir gode av å jobbe sammen, og vi ønsker å gjøre hverandre bedre. Vi kan noe som ingen andre kan. Gardinfaget har kommet skikkelig i vinden igjen, og vi er veldige glade for å ha med oss Siri på laget. Men vi kunne gjerne hatt med oss flere fag; en med belysning som spesialfelt, en arkitekt og en landskapsarkitekt hadde vært fint, for å la prosjektsamarbeidet komme til sin fulle rett.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Vi er opptatt av å bruke lokale leverandører, vårt fokus er på leverandørene fremfor designerne. Vi har etablert et godt samarbeid med veldig flinke lokale håndverkere, og det har stor betydning for våre prosjekter. Her på Sørlandet jobber vi mye både med boliger og hytter. Sørensen & Moen Bygg AS, som har eget møbelsnekkeri, benytter vi ofte til fast innredning av privat hjemmemiljø. Skal vi trekke frem god norsk design, så er det naturlig å nevne norsk ullproduksjon som er ganske unik.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Mona ler, hun har nettopp fylt 70 år og det er mange år siden hun tok sin interiørarkitektutdannelse i København.
– Det kunne kanskje vært mer fokus på det tverrfaglige. Når en er nyutdannet har en ikke nødvendigvis så mye forståelse for de andre fagene som for eksempel rør og elektro. Vi er ikke oppmerksom på hvilke hensyn vi må ta til hverandre, sier Helle som har sin interiørdesignutdannelse fra Brighton i Storbritannia.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Vi har en liten lokalgruppe med bare 11 medlemmer i Agdergruppen, så da begrenser det seg hvor mye aktivitet det blir. For et par år siden var det mer aktivitet, og det hadde vært moro om vi fikk til det igjen. Flere av oss har jobbet i Oslo tidligere og der får vi mye mer faglig input, det savner vi litt. Tverrfaglige sosiale og faglige samlinger ønsker vi også mer av, vi har jo fine og sentrale lokaler her som er godt egnet både for tverrfaglige og faglige samlinger.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Jeg har jobbet masse med offentlig miljø, skoler, sykehjem og et langvarig samarbeid med Sparebanken Sør. Jeg har sett trendene komme og gå. Åpne kontorlandskap er ikke nytt, allerede for 25 år siden etablerte vi åpne kontorlandskap i Sparebanken Sør. Så kom cellekontorene tilbake igjen - og nå er altså åpne landskap igjen det som er mest aktuelt.
Jeg er nettopp fylt 70 år, men føler jeg ennå kan bidra med noe. Jeg kunne vært pensjonist, men trives så godt i dette samarbeidsfelleskapet at jeg ønsker å jobbe så lenge jeg har noe å bidra med. Mona fremhever ikke seg selv, men samarbeidspartnerne i kontorfellesskapet understreker at Mona har hatt stor betydning for utformingen av bankinteriør på Sørlandet gjennom hele sin karriere.

Hvor er dere om 10 år?
Kanskje vi jobber bredere og har et enda mer tverrfaglig team. Det kunne vært veldig gøy om vi hadde vokst ut av huset. Vi har plass til, og ønsker å dra med oss, noen flere samarbeidspartnere i denne bygningsmassen, men om vi blir mange flere må vi finne et annet lokale. Vi ønsker uansett å være etablert i byen for å bidra til å skape et levende bymiljø.

Hvor skal NIL være om 10 år?
Hadde vært moro om vi var flere medlemmer i Agdergruppa og at det var mer aktivitet. Vi vil gjerne også delta på andre faglige arrangement i regi av NAL og NLA sine lokalforeninger. Et etablert samarbeid mellom organisasjonene slik at vi blir invitert til hverandres arrangementer, hadde vært supert.

Siv Senneset
Interiørarkitekt MNIL