NIL-profil: Frida Yggeseth Interiørarkitekt MNIL
Foto: Chris André Aadland

NIL-profil: Frida Yggeseth Interiørarkitekt MNIL

Arkitektnytt nr. 03/19

Arbeidssted: IARK AS

Utdannet: Master i Interiørarkitektur og Design, Universitetet i Bergen (Fakultet for Kunst, Musikk og Design), BA(Hons) Interior architecture and Design, Arts University Bournemouth

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?
For øyeblikket jobber jeg med konkurransen om nytt fylkeshus for Hordaland (senere sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland Fylkeskommune) i Bergen.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Jeg drives av å skape gode og individuelle løsninger for dem jeg jobber for. Under mastergraden fokuserte jeg på sanselig design og tok et dypdykk i akustikk og lydens rolle i arkitektur. Jeg gleder meg over å benytte denne kunnskapen og å lære mer om sansene som vanligvis ikke blir prioritert.

Vi kan vel alle være enige om at interiørarkitektur ofte er visuell. Jeg vil sikre at taktilitet, lukt og lyd ikke blir glemt. Det er viktig for meg å fokusere på menneskers velvære i et rom, og hva som gjør at vi føler oss vel. Og samtidig være oppmerksom på hva som gjør at vi ikke trives.

Jeg mener at vi aldri blir ferdig utlært. Det å jobbe i et mangfoldig miljø gjør at jeg utvikler meg som interiørarkitekt gjennom samarbeid med kollegaer, andre fagfelt og klienter. Sammen skaper vi de beste løsningene for den enkelte.

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Det er flere som har inspirert meg, blant annet «Therme Vals Spa» og andre prosjekter av Peter Zumthor, «Sea Organ, Zadar» av Nikola Bašić, og «Sky Space» av James Turrell, for å nevne noen få.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Jeg har stor respekt for norsk og nordisk håndverk og er veldig opptatt av miljø og kortreiste produkter. Det gleder meg spesielt når kunder er spesifikt opptatt av det samme.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Jeg savnet et tettere samarbeid mellom arkitektene og interiørarkitektene under studiet i Norge. For øvrig er jeg generelt veldig fornøyd med utdannelsen min, og spesielt med det første halvannet året av bachelorgraden i England hvor vi delte timeplan med arkitektstudentene. Det har gitt meg en bredere forståelse på tvers av fagene, og det skapte godt samarbeid oss imellom.
På masteren i Bergen hadde vi stor frihet til å følge drømmene våre. Det ga en fantastisk mulighet til å jobbe med et prosjekt som ikke er like lett å gjennomføre senere.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Jeg har nettopp meldt meg til å stille til valg i styret for Oslogruppen i NIL og ser frem til tettere kontakt med fagmiljøet gjennom det NIL tilbyr.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Jeg er veldig stolt av masterprosjektet mitt, «Lydlandskap» og den oppmerksomheten det har fått i ettertid. Jeg fikk jobbe med musikk, arkitektur, sanselige opplevelser, natur og naturkrefter, historie og annet - i ett og samme prosjekt. Det ble til en sanselig opplevelse ved havgapet, musikk spilt av havet i en gammel ruin av et bølgekraftverk. En drømmende transformasjon som knytter så mange temaer sammen. Det har gitt meg veldig mye, og det har vært med på å utvikle meg som person og designer.
Jeg er ny i yrket og gleder meg til å jobbe med mange spennende prosjekter fremover - som igjen vil være med på å forme og utvikle meg videre.Hvor er faget ditt om 10 år?
Jeg tror interiørarkitekter har mange ferdigheter som går utover tradisjonelt interiørdesign. Vi blir stadig modigere og påvirker innenfor områder hvor vi har mye å tilby. Rom i alle skalaer har interiører som må tas hensyn til, og jeg er veldig fascinert av konseptet «urban interiørarkitektur».
Jeg drømmer om å ta en master i Byplanlegging for å øke kunnskapsbredden min – og utvide vårt fagfelt.

Hvor skal NIL være om 10 år?
Jeg håper at NIL vil fortsette å utvikle seg og vokse seg sterkere, med enda flere medlemmer, og at NIL og MNIL er godt kjente kvalitetsstempler. Og ikke minst, håper jeg på et tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL