NIL-profil: Cecilia Zhang Møbeldesigner MNIL

NIL-profil: Cecilia Zhang Møbeldesigner MNIL

Arkitektnytt nr. 02/19

Arbeidssted: Cecilia Xinyu Zhang AS - Designstudio i etableringsfasen

Utdannet: Academy of Design and Crafts - University of Gothenburg (Högskolan för design och konsthantverk)

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?
Jeg jobber for tiden med flere prosjekter som skal stilles ut på SaloneSatellite i Milano. Et av dem handler om å studere forholdet mellom lys og farge og hvordan de påvirker vår fysisk og psykiske velvære.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Det varierer fra prosjekt til prosjekt. For meg er ikke designprosessen lineær, og jeg omfavner den organiske utviklingen i de forskjellige fasene. Jeg gleder meg spesielt over "serendipity-delen".

Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Bærekraftig design har spilt en ledende og aktiv rolle i norsk arkitektur og design. Det norske arkitektfirmaet Snøhetta har for eksempel noen inspirerende prosjekter med dette fokuset. Foster + Partners og Herzog & de Meuron på den annen side er internasjonale aktører som har hatt betydelig innflytelse med sin grønne tenkning.

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Jeg finner noe av norsk design fra det siste århundret fascinerende. Funksjon og enkelhet er veldig godt balansert. I tillegg har jeg samarbeidet med flere norske selskaper og i workshops med ulike designprosjekter. Sist med Northern som jeg har samarbeidet med om å lansere "Frame" og "Nook".

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Designutdanningen min har formet mange aspekter av karrieren min, men litt mer dybde og vekt på bærekraftig design hadde vært opplysende. Som designere er det vår plikt å tenke på bærekraft helt fra begynnelsen i et designprosjekt, samt å være godt informert om produktets livssyklus og vugge til vugge-design.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Jeg har deltatt i NIL-møter i Bergen det siste året. Det er samlinger hvor interessante samtaler og dialoger foregår og ideer diskuteres.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Jeg forventer alltid at mitt neste prosjekt skal være det jeg blir mest stolt av. Når det gjelder de som er ferdige, har jeg nylig fullført prosjektet «Discrete Shelf» som ble lansert av den franske produsenten Roche Bobois.

Hvor er faget ditt om 10 år?
I ulike design- og arkitekturprosjekter kan man allerede se en økende tendens til bruk av designthinking for å takle globale problemer og utfordringer. Fremtiden for design vil bli mer og mer mangfoldig og inkluderende, grenser blir utydelige mens sosiale, kulturelle og miljømessige endringer blir gjennomført.

Hvor skal NIL være om 10 år?
NIL vil kontinuerlig føre an med en ledende visjon og veilede interiørarkitekter og designere i Norge, promotere fellesskap og styrke samarbeidet innenfor fagområdet.

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL