NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2018
"Hvordan fremstår prosjektet mitt mon tro?"

NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2018

Arkitektnytt nr. 08/18

Som prosjektleder er det med stor glede og tilfredsstillelse å kunne si: Årets årbok er den beste noensinne! 

Vi sa det samme i fjor, og året før, men vi mener det i år – igjen!
Jeg er utrolig stolt. Både av de fantastiske prosjektene NILs medlemmer står bak, redaksjonen og grafisk designer som er svært dyktige og hyggelige å samarbeide med, selgerleder og annonseselgerne våre som skaffer inntekter til å finansiere årbokprosjektet.

Interessant lesestoff
Interessant lesestoff

Dokumentasjon

Viktigheten av årboken kan ikke overdrives. Både som dokumentasjon på de beste prosjektene utført av medlemmene, og som dokumentasjon på bredden i type oppdrag og den høye kvaliteten våre medlemmer tilfører.

NILs årbok er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører. Annonsene i årboken er også en del av dette bildet. Registrering av innholdet i alle NILs årbøker fra 1968 pågår i NAL-bibliotekets artikkeldatabase.

Høy kompetanse
Den viktigste grunnen til at årets årbok er den beste noensinne, er selvfølgelig prosjektene medlemmene har bidratt med, både løsningene, tekstene og bildene. Kompetansen er meget høy.
Tekstene prosessorientert og man får et klart bilde av hva som ligger bak det endelige resultatet som presenteres i pen innpakning på glanset, miljøvennlig papir.
Redaksjonen for årboken, Orfeus Publishing som jobber med blant annet interiørdokumentasjon i Norge og Europa, er tydelige på at våre medlemmer er i kvalitetstoppen i Europa.

Profileringsverktøy
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2018 er trykket opp i 2900 eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne mottakere, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper. I tillegg selges den via nil.no.
Så glad blir man av å få NILs årbok!
Så glad blir man av å få NILs årbok!

Utvalg

Gjennomgående er det svært høy kvalitet på prosjektene som leveres inn til vurdering, så det er en tøff jobb for juryen som skal vurdere og gjøre utvalget.
Det er tydelige kriterier for valg av prosjekter og signalprosjekter. Prosjektene er anonymisert, slik at juryen ikke har kjennskap til hvem som eier prosjektene.

Juryen sitter hver for seg og vurderer via nettet de innleverte prosjektene. De krysser av for hvert prosjekt om det skal med i årboken eller ikke, eller om det er et kanskje-prosjekt. Dette er en tidkrevende prosess. Deretter møtes juryen for å foreta et endelig utvalg. Det kan medføre livlige diskusjoner, men ofte er en stor del av prosjektene som kommer i årboken allerede valgt, fordi innstillingene er ganske entydige.

Profesjonell bearbeiding
Deretter begynner den profesjonelle bearbeidingen av materialet i redaksjonen i Orfeus Publishing og av grafisk designer. Der har vi svært dyktige fagfolk på laget som sørger for at tekster og bilder blir best mulig. De sørger for at totalpresentasjonen er superb og at alt er klart i riktig tid til produksjon.
Nå kan endelig resultatet vises frem.
Redaktør og grafisk designer bistår i utdelingen av årbøker. Alle foto: Petter Abrahamsen
Redaktør og grafisk designer bistår i utdelingen av årbøker. Alle foto: Petter Abrahamsen

Jeg er stolt over å kunne presentere NILs årbok INTERIØR & MØBLER 2018!

Mona Lise Lien

Daglig leder i NIL og prosjektleder for NILs årbok