NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018
Møteplasser i vinduet mot Torvgaten/ Arkitekturgata. Utførelse: Lys poppel. Tegning: Henriksen Snekkeri. Foto: Privat

NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018

Arkitektnytt nr. 08/18
DOGA med prosjektet Levende lokaler og AiN med prosjektet "Arkitektur skaper" verdi tok initiativ til at arkitekturfeltet skulle fremstå samlet i forbindelse med Arendalsuka 2018. Øvrige samarbeidsparter var "Med Hjerte for Arendal", NAL, NIL, NLA, OAT, AFAG, Lyskultur og firmaene Osram, Allkopi og Vestre.

Vi endte med å omdanne Torvgaten til Arkitekturgata. Hensikten var å sette arkitektur og design på kartet og vise hvilken rolle arkitektur og design kan spille i omstillingen av Norge ved å synliggjøre verdien av god arkitektur og design i praksis.

I Torvgaten ligger Lilandgården, ett av byggene i prosjektet "Levende lokaler". Arendal kommune ønsket seg profesjonell bistand til å finne løsninger for Lilandgården, som både skulle fungere under Arendalsuka og i ettertid.

Agdergruppen i NIL påtok seg dugnadsoppdraget med å gjøre de tomme lokalene om til velfungerende lokaler - på lavbudsjett. Løsningene som ble presentert for de ansvarlige for "Levende lokaler / Med hjerte for Arendal" ble mottatt med stor glede og satt ut i livet av lokalgruppen i NIL med god støtte fra lokale leverandører.

I Lilandgården var det under Arendalsuka utstillingen "Levende lokaler", møteplasser, en scene og sitteplasser for tilhørere, og et sted å trekke seg tilbake når behovet meldte seg.
Etter Arendalsuka videreføres plan- og møbleringsløsningene til glede for de lokale prosjektene.

NIL takker Agdergruppen for deres innsats i Lilandgården og håper det lokale samarbeidet med Arendal Kommune fortsetter.

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL