NILs landsmøte 2018. Interiørarkitektene kan fråtse i faglig påfyll
Styret i NIL 2017/2018: Fra venstre: President Torunn Petersen, visepresident Hans Christian Elverhøi Thomassen, styremedlemmer Inger Holmøy, Fredrik Torsteinsen, Monica Døhlie Heck og varamedlem Susan Klein-Holmen. Foto: NIL

NILs landsmøte 2018. Interiørarkitektene kan fråtse i faglig påfyll

Arkitektnytt nr. 05/2018
Medlemmer i NIL som var tilstede på årets landsmøte i Trondheim lørdag 7.april fikk en gledelig overraskelse. Foreningens lange kamp for profesjonen har gitt resultater, nå kan interiørarkitekter stå som ansvarlige søkere og ansvarlige prosjekterende arkitekter i offentlig byggesaksbehandling var den gledelige meldingen som direktør for sentral godkjenning, Steinar Andersen fra DiBK presenterte for landsmøtet.

Interiørarkitekter med mastergrad, diplom eller hovedfag kan søke om sentral godkjenning for Tiltaksklasse 1 og 2 var kort oppsummert resultatet etter en to år lang prosess.

"NIL har siden januar 2016 jobbet tett opp mot Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for å få avklart hvorfor interiørarkitekter ikke fikk sentral godkjenning etter at endringer i Plan- og bygningsloven trådte i kraft fra 1. januar 2016" opplyste NIL i sakspapirene til landsmøtet i Trondheim.
Styret og administrasjonen i NIL var svært tilfreds med å kunne presentere en slik gladmelding til medlemmene på selveste landsmøtet, men gleden ble dessverre kortvarig. Bare seks dager etter at DiBK offentlig ga informasjon om godkjenningen, trakk de den tilbake. Daglig leder i NIL, Mona Lise Lien er svært lite tilfreds med DiBKs håndtering av saken. NIL har kontakt med DiBK og departementet for å løse opp i floken, men venter fortsatt på en tilbakemelding.
Direktør for sendtral godkjenning Steinar Andersen sammen med daglig leder og styret i NIL. Foto: NIL
Direktør for sendtral godkjenning Steinar Andersen sammen med daglig leder og styret i NIL. Foto: NIL

Det var 27 stemmeberettigede medlemmer tilstede på landsmøtet da gladmeldingen ble publisert. Både styret og administrasjonen skulle ønske det var større deltagelse når organisasjonens øverste besluttende organ samles en gang i året. Under fagarrangementet tidligere på dagen var det cirka 50 personer i salen, men styret ønsker at mange flere av medlemmene skulle prioritere årets viktigste faglige og sosiale samling i NIL-regi.

Mona Lise Lien er forundret over at ikke flere medlemmer deltar på den årlige gjennomføringen av fagarrangement og landsmøte, og synes det er synd at de fleste går glipp av muligheten til å få faglig påfyll av høy kvalitet til en fornuftig pris.
Styret har de seneste årene forsøkt å gjøre endringer i gjennomføringen, for å tiltrekke seg enda flere medlemmer til årets fagdag og landsmøte.
-Vi har forsøkt å samarbeide med forskjellige samarbeidspartnere i bransjen, for to år siden samarbeidet NIL med blant andre
Norsk Industri møbel+interiør om et heldagsarrangement, dagen før landsmøte. Få medlemmer i NIL deltok. Etter tilbakemeldinger fra medlemmene har det deretter vært gjennomført fagarrangementet på lørdag formiddag, før landsmøte på ettermiddagen, slik at man skal slippe å ta fri fra jobb. Ingen endringer gir vesentlig positivt utslag for antall påmeldte,
sier Mona Lise.

På landsmøtet er det gratis å delta og alle medlemmer har stemmerett. Det er her en må være om en ønsker å påvirke organisasjonens fremtid. De siste årene har det vært få eller ingen saker av kontroversiell art, og da er det færre medlemmer som deltar på landsmøtet.


Rammene for arrangementet er viktig. Noen ganger er landsmøte og fagdag gjennomført på hotell eller lokaler der medlemmer har vært involvert i utformingen. Andre ganger har det vært arrangert befaringer til prosjekter utført av medlemmer. I en årrekke har hvert tredje landsmøte vært gjennomført utenfor Oslo-regionen med den hensikt å involvere medlemmer over hele landet. Det har en merkbar effekt å gjennomføre landsmøtet på forskjellige steder, i Trondheim i år var det flere trondheimsbaserte medlemmer som deltok som vi ikke pleier å se når arrangementene foregår i Oslo. Dessverre tiltrakk arrangementet i Trondheim færre Oslo-medlemmer, og det synes styret er spesielt synd siden det faglige innholdet på fagdagen var meget bra (se egen artikkel).

- Vi pleier alltid å få gode tilbakemeldinger på det faglige programmet fra medlemmer som deltar, derfor synes jeg det er merkelig at ikke flere kommer, sier Mona Lise.

Programmet utarbeides av en programkomité som legger ned mye tid på å finne egnet tema og gode foredragsholdere fra inn- og utland. Enkelte ganger bidrar også lokalforeningen med lokalkunnskap for å finne egnede lokaler, underholdning eller lignende. Lokalgruppene bidrar gjerne med å lage en sosial arena i forbindelse med landsmøtehelgen, i år hadde lokale krefter laget til treff med fredagsbobler for alle deltakere, i Trondheim sentrum.

Det legges ned mange timer med frivillig arbeid, i tillegg til arbeidet som administrasjonen utfører, i gjennomføringen av fagdag og landsmøte, og ingen kan gi noe konkret svar på hvorfor arrangementene ikke trekker mer folk.

Interiørarkitekter flest har helt sikkert en travel arbeidshverdag og ikke alltid anledning til å delta på arrangementer. Eller handler det om at tilbudet av faglige og sosiale arrangement fra leverandører og produsenter er så stort og mangfoldig at interiørarkitekter prioriterer bort arrangementer i NIL-regi til fordel for arrangementer i kommersiell regi?
Kanskje er interiørarkitektene bortskjemt, fordi de nesten hver uke, hele året, blir invitert til ulike bransjearrangement? Utvalget av arrangementer er stort, spesielt i hovedstaden der de fleste leverandørene har showroom og utsalgssteder.


Selv om interiørarkitektene kan fråtse i faglig påfyll, har ikke NIL gitt opp arbeidet med å trekke flere medlemmer til egne arrangement. NAL, NIL og NLA gjennomførte i samarbeidets ånd Arkitekturdagen 2017 sammen i september. Arkitekturdagen er NALs årlige fagarrangement, og i fjor var NIL invitert som medarrangør for gjennomføringen av det store arrangementet, der cirka 500 deltakere med interesse for arkitektur deltok.

NIL hadde ansvaret for å den store arkitekturfesten på kvelden, med rundt 300 deltakere, og med utdeling av Arkitekturprisen 2017 og lansering av NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017. Selv om temaet på Arkitekturdagen 2017 var estetikk, og det var satt sammen et spennende tverrfaglig program, var det kun en håndfull deltagere fra NIL.
Selv om tverrfaglig samarbeidsprosjekter er svært viktig, kan ikke NIL forsvare å bruke forholdsmessig store ressurser på arrangementer, hvis ikke medlemmene ønsker å delta på disse.

Arbeidet som gjennomføres i regi av NIL for å bedre posisjonen for medlemmene og løfte hele profesjonen er utrolig tidkrevende, og mye av aktiviteten i NIL gjennomføres av frivillige, driftige medlemmer.

- Tillitsvalgtarbeid og styredeltagelse kan være tidkrevende, men er samtidig utrolig utviklende og inspirerende, sier Susan Klein-Holmen som ble gjenvalgt som vararepresentant til NIL-styret på landsmøtet i år. Hun reiste inspirert og oppglødd hjem fra Trondheim etter å ha deltatt på fagdag, landsmøte, fredagsbobler og møte med alle lokalforeningslederne. Dagen før landsmøtet samles alle lokalgruppelederne i NIL med sentralstyret og administrasjonen for å oppsummere året som har gått og legge planer fremover. Her utveksles erfaringer, og handlingsplanen for kommende år ligger i bunnen for diskusjonen rundt videre arbeid og aktivitet i lokalgruppene. Lokalforeningslederne får utvekslet tanker og ideer rundt det frivillige arbeidet. Det var en inspirert gjeng som deltok, og alle lokalforeningsledere reiste hjem fra Trondheim fylt med inspirasjon og nytt pågangsmot.

Siv Senneset
Interiørarkitekt MNIL