Mellomrom Arkitekturpsykologi AS

Vi kombinerer arkitektur og psykologi for å levere smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser. 

Et kvalitetsmerke for gode kontorlokaler

I samarbeid med offentlige og private aktører er Mellomrom fra 2015 ansvarlig for å utvikle en nasjonal standard for god arbeidsplassarkitektur, for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming til utforming av norske arbeidsplasser. Vi vet hva som skal til for å skape gode arbeidsplasser.

Fjøsangerveien 33 5054 Bergen
Tlf: 47 48 60 31

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS tilbyr:

Mellomrom Arkitekturpsykologi AS prosjekter