NSB Hovedkontor

NSB Hovedkontor

NSB AS ønsket å samlokalisere konsernets enheter i et nytt bygg i Schweigaardsgate, Oslo, nå har de flyttet inn (2013). I forbindelse med denne samlokaliseringen hadde de målsettinger knyttet til samhandling, nyskapning, effektivitet, styrket identitet og arealeffektivisering. Til sammen har det nye bygget plass til 600 ansatte i nye lyse og verdiskapende lokaler.

Mellomrom har bistått med kartlegging av brukerbehov, interiørkonsept og anskaffelser av løst inventar i samtlige av NSBs enheter. Brukerprosessen omfattet verksted med alle ansatte som en del av organisasjonsutviklingen i flytteprosessen. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med Lund+Slaato arkitekter. 

Maderbeiderundersøkelser viser at de ansatte er godt fornøyde med de nye lokalene som er tilpasset de ulike enhetenes behover. 

Arbeidet er gjennomført hovedsaklig av Oddvar Skjæveland, Camilla Krogh, Mari Ekstrand og Charlotte Bay.

Kategorier

Prosjektleder

Camilla Krogh

Samarbeidspartner

Charlotte Bay, Oddvar Skjæveland

Oppdragsgiver

NSB

Foto

Mari Ekstrand