Kruse Smith

Når Kruse Smith trengte nye lokaler på Forus ønsket de å skape en ny attraktiv og funksjonell arbeidsplass. Deres målsetninger var å skape økt samhandling mellom avdelinger samt å skape en innovativ, attraktiv og funksjonell arbeidsplass. Prosjektet ble ferdigstilt i 2013 og huser 160 ansatte.

Mellomrom bistod med konsulenttjenester knyttet til brukermedvirkning, opplæring og interiør. Det ble gjennomført gjennom en brukerprosess hvor de ansatte var en del av hele prosessen - fra idé og konsept og videre til konkrete løsninger, symbolikk og estetikk. Viktige tema for organisasjonen var å skape en stor variasjon av prosjektplasser som var mulige å tilpasse etter behov og i takt med stadig utvikling av organisasjonen. 

Hovedarkitekt: ArkVest
Periode: 2011-2013
Størrelse/verdi: Nybygg for 200 ansatte/5000 m2 lyse arealer/ ca NOK 200 millioner 

Kategorier

Prosjektleder

Mari Ekstrand

Samarbeidspartner

Oddvar Skjæveland og Randi Odd

Oppdragsgiver

Kruse Smith

Foto

Madeleine Lea Nilsson