Korona-situasjonen: Informasjon til våre medlemmer. Oppdatert 4. mai.
Foto: Eirin Larsen, SMK

Korona-situasjonen: Informasjon til våre medlemmer. Oppdatert 4. mai.

Oppdatert 4. mai 2020.
Vi i NIL er opptatt av våre medlemmer og vet at mange er urolige og nervøse for denne nye situasjonen. Styret og administrasjonen følger utviklingen nøye og vil se på hvordan korona-situasjonen påvirker våre medlemmers arbeidsvilkår.
Vi har her samlet litt informasjon som kan være til nytte for dere.

Hjemmekontor / hold hjulene i gang
Mange har i disse dager hjemmekontor, og opplever en verdi i å holde hjulene igang på så normal måte som mulig.
President i NIL, Monica D. Heck sier det slik:
-Som president i NIL og yrkesaktiv interiørarkitekt opplever jeg det som viktig både for landet, for bedriften jeg jobber i, for kundene og meg selv at vi arbeider så normalt som mulig. Det er helt nødvendig å ha noe positivt å fokusere på i denne krevende tiden, derfor er det viktig å ha hodet engasjert med noe man brenner for. Det er alt for lett å bli oppslukt av vanskelige tanker, særlig siden vi blir kontinuerlig bombardert med nyheter. Husk dessuten at dette er for en periode - vi skal leve og jobbe videre også etter at krisen er overstått.

Ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende på plass. NAV åpner søknadsportalen mandag 4. mai

Les om Rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Les om regjeringens forslag om krisepakke for bedrifter

Les Arkitektnytts artikkel der AFAG og Arkitekbedriftene kommenterer regjeringens håndtering her

Regjeringen.no Informasjonsside om koronasituasjonen

Informasjon fra Folkehelseinstituttet
Vi ber alle medlemmer følge med på Folkehelseinstituttets informasjonssider, der finnes fakta om SARS-CoV-2 (Koronaviruset), sykdom, utbredelse samt råd for publikum. Sidene oppdateres fortløpende.
Les mer her

Kilder: arkitektnytt.no, vg.no, nbk.no

Grafill har samlet nyttig informasjon til sine medlemmer, i stor grad er denne informasjonen nyttig også for NILs medlemmer.
Les mer her

Grafills oppsummering av Statens krisepakker og betydningen for deres medlemmer
Les mer