Utvidet studentmedlemskap i NIL

Utvidet studentmedlemskap i NIL

Landsmøte 2019 vedtok en vedtektsendring som åpner for utvidet studentmedlemskap i inntil 3,5 år ved gitte forutsetninger.
NILs vedtekter

Vedtak på NILs landsmøte 6. april 2019:

NIL innfører utvidet studentmedlemskap i inntil 3,5 år med virkning fra 1. januar 2020, for interiørarkitekter og møbeldesignere med avlagt bachelorgrad:

1) I perioden fra studentene har avsluttet sin bachelor til de har fått tilstrekkelig yrkeserfaring (1 ½ års yrkeserfaring pr. år manglende utdanning) til å søke om NIL-medlemskap på særskilt grunnlag med portofolio.

2) Ved pause i studiene for å opparbeide seg arbeidserfaring i eller mellom BA- og MA-studiet.

Som studentmedlem kan du IKKE benytte MNIL. Merket er forbeholdt fullverdige medlemmer i NIL.
Som studentmedlem kan du velges inn i lokalgruppestyrer og komiteer på linje med ordinære medlemmer.

 

Ved å være studentmedlem i NIL oppnår du følgende og får faglig oppdatering om som hva skjer i fagfeltet

 • Adgang til et faglig fellesskap i NILs lokalgruppe
 • Studentpris på kurs i regi av NAL (NILs samarbeidspartner)
 • Studentpris på NILs fagdag
 • Du får tilsendt NILs årbok når den blir distribuert til medlemmene
 • Tilgang til NALs bibliotek, her kan du bestille artikler, besøke databaser og få informasjon om nye bøker og blader https://nil.no/medlemssider/bibliotek
 • Adgang til NILs passordbelagte nettsider – kvalitetssikring https://nil.no/fag/kvalitetssikring-av-interiorprosjektering-sist-oppdatert-juni-2017 og kontrakter https://nil.no/juridisk-hjelp/kontrakter
 • Din egen profil på nil.no 
 • Kalenderen på nettsiden med informasjon om medlemsmøter, konkurranser, messer og andre arrangementer https://nil.no/kalender
 • Rabatter på diverse varekjøp https://nil.no/medlemssider/medlemsrabatter
 • Nyhetsbrev med informasjon om konkurranser, messer, arrangementer, lovendringer med mer, sendes jevnlig på e-post
 • Abonnement på Architektur Innenarchitektur Technischer Ausbau (AIT), 10 nummer i året
 • Gratis markedsplass på nettet for kjøp og salg, finne samarbeidspartnere osv. https://nil.no/markedsplass
 • Uteksaminerte masterstudenter kan være med å konkurrere om Anne Alnæs' studentpris som deles ut til beste masterprosjekt. Frist 1. september hvert år
 • Informasjon om NILs organisasjon, komiteer, vedtekter og etiske retningslinjer

Søk studentmedlemskap: https://nil.no/innhold/soknadsskjema-studenter