Søknadsskjema studenter

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, er en interesseorganisasjon for norske interiørarkitekter og møbeldesignere på Masternivå. Organisasjonen har i ca 600 medlemmer og skal ivareta felles faglige interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign. Medlemskapet er personlig.

Du kan søke om studentmedlemskap når du starter på en BA grad ved:

  • Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for design,
  • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Avdeling for design
  • Høyskolen Kristiania, Bachelor interiør
  • Utdanningsinstitusjoner i utlandet som gir en Mastergrad i interiørarkitektur
  • Studiesteder i utlandet som gir relevante fagstudier og som er godkjent av ECIA eller NILs søsterorganisasjon i vedkommende land

Det koster kr. 340 pr. år å være studentmedlem.

Du står på epostlisten vår, har tilgang til NILs lukkede medlemssider og får tilsendt NILs årbok. Dersom du ønsker å abonnere på Arkitektnytt (kr. 730) og/eller Arkitektur N (kr. 980), får du bladene til halv pris (kr. 855,- for begge tidsskriftene pr år). Studentabonnementet administreres av NAL.

Privat/ Private
Fagutdanning/ Education