Søknadsskjema studenter/ utvidet studentmedlemskap

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, er en interesseorganisasjon for norske interiørarkitekter og møbeldesignere på Masternivå. Organisasjonen har i ca 600 medlemmer og skal ivareta felles faglige interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign. Medlemskapet er personlig.

Du kan søke om studentmedlemskap når du starter på en BA grad ved:

  • Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for design,
  • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Avdeling for design
  • Høyskolen Kristiania, Interiør
  • Utdanningsinstitusjoner i utlandet som gir en Mastergrad i interiørarkitektur
  • Studiesteder i utlandet som gir relevante fagstudier og som er godkjent av ECIA eller NILs søsterorganisasjon i vedkommende land

Det koster kr. 390 pr. år å være studentmedlem.

Som utvidet studentmedlem har du samme rettigheter og plikter som et studentmedlem. Du kan være utvidet studentmedlem i inntil 3,5 år etter avlagt bachelorgrad.
Les mer om Utvidet studentmedlemskap her

Du står på epostlisten vår, har tilgang til NILs lukkede medlemssider og får tilsendt NILs årbok. Dersom du ønsker å abonnere på Arkitektur og arkitektur.no får du dette til studentpris, halv pris (kr. 971 pr år). Studentabonnementet administreres av NAL.

Privat/ Private
Fagutdanning/ Education
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx zip.