NIL mener: Året som gikk
President i NIL, Monica Døhlie Heck

NIL mener: Året som gikk

Arkitektnytt nr. 09/2020
NILs president oppsummerer året 2020.
Vi i NIL kan sammen med våre medlemmer se tilbake på et annerledes år med 75-årsjubileum og digitalt fremskritt. Vi har aldri hatt så mange medlemmer som nå, og vi ser frem til mulighetenes år 2021.

Vi i administrasjonen og styret har fokusert på å fremme fagene interiørarkitektur og møbeldesign i henhold til strategi og handlingsplanen til NIL. Interiørarkitektur og møbeldesign står sterkt i utarbeidelsen av gode prosjekter i hele landet. Det er med stor glede vi kan fortelle at NIL i 2020 har rundet det magiske medlemstallet 700.

For første gang gjennomførte vi med glans landsmøtet digitalt. Det er ikke tvil om at det var flott å se dere som deltok digitalt den dagen. Hvis smittesituasjonen tillater det, ønsker vi å avholde landsmøte fysisk i 2021.

Jubileumsutgaven av årboken vår, INTERIØR & MØBLER 2020, er fantastisk. Her formidles NILs historie gjennom tidslinjen fra 1945 frem til i dag, det er interessante fagartikler og 53 fantastiske prosjekter utført av dere, våre medlemmer. Vi er utrolig stolte av det arbeidet som ligger bak. Takk til alle bidragsytere. Det er fabelaktig at vi på landsmøtet også kunne lansere vår digitale versjon av årboken på egen plattform: interiorogmobler.no
Tilgjengelig for alle finner man der alt innhold i årboken for 2020 samt et årbokarkiv med pdf-er tilbake til 2013.

Sammen med hele arkitekturbransjen, og fasilitert av DOGA, har NIL aktivt deltatt i utarbeidelsen av en arkitekturpolitisk plattform for 2020-2021: God arkitektur for et bedre samfunn.
Her formidles en felles enighet om de fire fokusområdene; Bolig og boområder, Offentlig anskaffelser, Arealbruk og fortetting, Gjenbruk og transformasjon. Plattformen er tilgjengelig på vår hjemmeside nil.no. Vi fortsetter det politiske samarbeidet og ser frem til å annonsere en egen nettside. Vi oppfordrer våre medlemmer og lokalgrupper til å benytte plattformen i sitt politiske påvirkningsarbeid for å fremme vårt fag.

Oppsummert har det skjedd mye i annerledesåret 2020, som vi aldri vil glemme. Alle har arbeidet hardt for å holde hjulene i gang i bransjen og vi ser at det nytter. Vi i NIL har en stemme og bruker Strategi og handlingsplan 2019-2021 for å sikre at vi går i riktig retning. Vi er optimistiske og ser frem til mulighetenes år i 2021. Sammen er vi sterke vi MNIL-ere.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Monica Døhlie Heck,
President i NIL, interiørarkitekt MNIL