Felles arkitekturpolitisk plattform - nå med egen nettside
Bergen sentrum. Foto: Daniel Tafjord/Unsplash

Felles arkitekturpolitisk plattform - nå med egen nettside

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har i samarbeid med Design og arkitektur Norge (DOGA) og med støtte fra utdanningsinstitusjonene som tilbyr arkitektur- og planutdanning på masternivå, utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet.
Denne plattformen slår fast en rekke felles tiltak og mål som arkitekturorganisasjonene er enige om å jobbe for. Plattformen har nå fått sin egen nettside:

https://www.arkitekturpolitikk.no/omoss

 

Lenke til artikkel om innspill til partiprogrammene