UIA - Kampus Grimstad

Ved studiestart 2010 samlet universitetets virksomhet i Aust-Agder seg på Kampus Grimstad, et prosjekt der Universitetet i Agder har inngått en privat leieavtale med Ugland Eiendom. Kampus Grimstad er lokalisert i Teknologiparken i Grimstad og er bygget for 2 500 ingeniør-, sykepleier-, økonomiog lærerstudenter og 250 ansatte med et samlet areal på ca 25 000 kvadratmeter.
 

Kategorier

Prosjektleder

Linda Steen
Tjodun Medbøe

Hjemmeside

Foto

Gatiz Rosenfelt