NHH Kristian Gerhard Jebsen-senter. Konferansesenter Norges Handelshøyskole

I forbindelse med etablering av nytt bygg på Norges Handelshøyskole ble bakerste del av det gamle Auditorium A brukt som kommunikasjonsareal mellom ny og eksisterende del. Resten av det gamle auditoriet er bygget om til eksklusivt konferansesenter for etter- og videreutdanning på NHH, doktordisputaser o.l. Senteret har et areal på 550 M2, og har tre etasjer.

Gjenbruk av det opprinnelige oregon pine veggpanelet var et krav. Dette er remontert på en ny, diagonalstillt vegg i det store volumet. Langs denne er de vertikale kommunikasjonsveiene etablert og her er det er åpning i dekkene som gir sammenheng mellom etasjene. Nye vinduer i den tidligere tette vestfasaden forsterker samhørigheten mellom etasjene og gir lys og utsikt. Vindustuforming og behandling av eksteriør er utført i tett kontakt med Byantikvaren.

Fast inventar, auditoriebord og rekkverk på dekkeforkanter er utformet av interiørarkitekt. Opplevelse av eksklusivitet og en egen identitet for senteret har vært utgangspunkt for farge- og materialvalg, men også at det skulle passe sammen med resten av høyskoleanlegget. 

Bygget er utformet ihh til TEK 10, med energieffektive løsninger og tilfredsstillelse av UU krav.

Kategorier

Prosjektleder

Siri Lise Sunde

NIL-medarbeidere

Samarbeidspartner

Nils Johan Mannsåker, Kiyohiko Miyoshi, Heidi Hauen. Fortunen AS

Oppdragsgiver

Statsbygg/ Obas AS/ Norges Handelshøyskole

Hjemmeside

Foto

Siri Lise Sunde