Fortunen AS

Fortunen AS er lokalisert på Torgalmenningen i Bergen. Kontoret har 18 ansatte og er organisert i tre avdelinger: Bygg, landskap og design. Kontoret dekker prosjektering og planlegging på alle nivå, både i store og små byggeprosjekt, utomhusarbeid, byrom, overordnet planlegging, formgivning av innemiljø, utstillinger og objekt-design.

Kontoret har gjennomført mange store skoleprosjekt, som Karuss, Bønsmoen skole, Sund videregående skole, Buggeland, Varhaug og Frøyland skule, samt innredning av 5 skoler i Porsgrunn Kommune og innredning Slåtthaug videregående skole. Andre prosjekt utført av Fortunen AS er bl a ny basisutstilling og museumsbutikk på Troldhaugen (2007) og ombygning av industribygg til moderne kontorlokaler for ClampOn AS (2011).

NIL-medlemmer: Jeanette Bu Vindenes, Siri Lise Sunde.

Se ellers NIL-medlem Siri Lise Sunde's portfolio, eller Fortunens hjemmeside www.fortunen.no for mer informasjon.
Torgalmenningen 7 5014 Bergen
Tlf: 55366600

Fortunen AS ansatte