Kluge advokatfrima, 2009

Kluge Advokater flyttet inn i nyrenoverte lokaler ved årsskiftet 2009/2010. Oppdragsgiveren ønsket lokaler som understøtter den faglige kvaliteten Kluge Advokatfirma representerer, og deres posisjon i markedet.

Fargeskalaen i lokalene er lagt i en dyp, varm grunntone som danner bakteppe for klare og kraftige fargeinnspill. Logofargen, en varm, sterk gul, er brukt i resepsjonen og som innslagsfarge i fondveggen. Denne veggen binder de to etasjene sammen, gjennom den nyetablerte åpningen mellom etasjene.

Det er lagt vekt på å skape gode fellesarenaer for kommunikasjon og samhandling blant de ansatte, som bla. bibliotek og sosiale soner. Her er det lagt til rette for faglig utveksling og oppdatering i inspirerende rom.Møbleringen er utformet med tanke på å skape dynamikk og flyt i de ulike sonene. Belysningsdesignet understreker dette.

Prosjektleder

Kari Ihle
Hanne Arvik

Oppdragsgiver

Kluge advokatfirma

Hjemmeside