Vippi AS

Om Firma Vippi AS

Vippi AS ble stiftet i desember 1996 og virksomheten jobbet primært med møbeldesign i starten. Firma utviklet gulvstolen Vippi som ble lansert i 1997. ”Vippi” ble senere produsert og markedsført av den Norske bedriften Ergosit AS. Etter at Ergosit gikk konkurs i 2001, ble produksjonen av Vippi flyttet til Bramming Plast Industri i Danmark. Tone Grimsrud AS fikk tilbake ansvaret for salg og markedsføring og importerer Vippi tilbake til Norge. Vippi -stolen selges videre til forhandlere i Norge, Sverige, Holland og Danmark. Navnet Vippi er varemerkebeskyttet og produktet er mønsterbeskyttet i flere land.

Tone Grimsrud har vært fulltids ansatt fra år 2001. Firma hadde kontorplass i et kontorfelleskap i Oslo fra 2001 – 2004, og i Sandvika fra 2004 – 2009. I 2009 besluttet vi å flytte den daglige kontorarbeidsplassen til ”Arkitektbua” i Sætre. Til tross for at vi bor og arbeider i distriktet, er det kun 5 mil til Oslo sentrum. Vi har et bra opparbeidet nettverk av leverandører på produkter og tjenester. Takket være Oslofjortunellen kan vi kjøre inn til byen både på vest- og østsiden av fjorden. I tider med stor oppdrags mengde har vi samarbeidet med andre interiørarkitektfirma og hatt assistent engasjert. Firmaets kompetanse har etter hvert utviklet seg til å kunne løse både interiør- og ulike arkitektoppgaver. Vi har jobbet mye med oppgaver som ombygging av eksisterende hus og hytter og fått kompetanse i ansvarsrett for byggesøknader i tiltaksklasse 1. Se sentral godkjennings bevis vedlagt.

Kurs, studieturer og etterutdanning har vært viktige prioriteringer i alle år. Vi startet med AutoCad 13 allerede tidlig på 90-tallet. Vi oppdaterer programvaren så snart det kommer nye versjoner og sørger for å kurse oss så vi vet å utnytte de nyeste funksjoner og hjelpemidler. Vårt digitale tegneverktøy gjør samarbeidet med arkitekter og byggherre mer effektivt. God og presis dialog med alle aktører i et bygge- og innredningsoppdrag er viktig for å få et godt sluttresultat.

Tone Grimsrud AS har yrkesskade- og konsulentansvars forsikring tegnet i If Skadeforsikring med polise nr 2531185.

Færgestadveien 18 3475 Sætre
Tlf: 906 67 235

Vippi AS tilbyr:

Vippi AS ansatte