annet format AS

Firmaet deltar gjennom tette og gode samarbeid med flere arkitektkontor i store byggeprosjekter, som skoler, hotell, rådhus og kontorbygg. Firmaet har også bred erfaring fra mindre og mellomstore prosjekter innefor varierte kategorier.

annet format as vektlegger konseptuelle og helhetlige løsninger, med utvikling og design av spesialkomponenter der dette er ønskelig. Gjennomgående helhetstanke i farge- og materialbruk underbygger sammen med løsning og idé prosjektenes identitet.

Nedre Storgt 22 3015 Drammen
Tlf: 32 82 52 50

annet format AS tilbyr:

annet format AS ansatte

annet format AS prosjekter